Hội nghị tổng kết công tác cuối năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023

Ngày 30/12/2022, Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương tổ chức buổi hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023.

Hội nghị tổng kết công tác cuối năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023

Giám đốc TS Nguyễn Quý Khiêm báo cáo trước Hội Nghị
Tới dự với hội nghị tổng kết có đại điện của Viện Chăn nuôi, TS Phạm Công Thiếu, các giám đốc Trung tâm nghiên cứu lợn Thuỵ Phương, Trung tâm thục nghiệm và Bảo tồn vật nuôi, Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương.Trung tâm Nghiên cứu Nghiên cứu Ong và chuyển giao công nghệ chăn nuôi, Trung tâm nghiên cứu Vịt Đại Xuyên,Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì,Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây, .. cùng các phòng ban trạm trại của Trung tâm. 
Giám đốc TS Nguyễn Quý Khiêm đã báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 trước toàn hội nghị. 
Viện trưởng Viện chăn nuôi TS Phạm Công Thiếu có những phát biểu chỉ đạo, chia sẻ với toàn Trung tâm những khó khăn và thách thức Trung tâm đối mắt cũng như thành quả mà Trung tâm đạt được trong năm 2022.
Seeps thieu
Viên trưởng Viện chăn nuôi-TS Phạm Công Thiếu phát biểu trước hội nghị

                                                  TÓM TẮT TỔNG KÊT CÔNG TÁC NĂM 2022
Đặc điểm tình hình chung

Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương có cơ cấu tổ chức bộ máy gồm Ban Giám đốc, 3 phòng chức năng chuyên môn và 4 trạm nghiên cứu sản xuất trực thuộc, đang tổ chức nghiên cứu, sản xuất theo chức năng nhiệm vụ.
Tổng số cán bộ công nhân viên chức gồm 179 người (DS1 có 42, DS2 137), trong đó cán bộ đại học và trên đại học là 80 người (03 tiến sĩ, 35 thạc sĩ và 42 đại học); 99 công nhân kỹ thuật. Trong kỳ có sự thay đổi về nhân sự, giảm 21 người (dừng hợp đồng lao động 8 cán bộ và 13 công nhân).
Tình hình dịch bệnh Covid-19, đã được khống chế ngay từ những tháng đầu năm 2022. Các hoạt động kinh tế xã hội bắt đầu trở lại trong điều kiện bình thường mới. Nhu cầu con giống và sản phẩm gia cầm tăng dần, giá tiêu thu sản phẩm con giống cao hơn giá thành nhất là trong quý III.
Sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp Đảng ủy, Ban giám đốc đến lãnh đạo các phòng chức năng, các trạm nghiên cứu sản xuất cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các bộ ban ngành, các địa phương, các đơn vị, các nhà khoa học trong và ngoài viện, sự chỉ đạo trực tiếp kịp thời của lãnh đạo Viện Chăn nuôi.
Năm 2022, đại dịch Covit-19 tác động đến tình hình kinh tế xã hội, sức mua của người tiêu dùng, cộng thêm hệ lụy do chiến dịch quân sự đặc biệt Nga - Ukraine dẫn đến giá nguyên liệu, thức ăn và xăng dầu tăng cao ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm và thị trường tiêu thụ con giống gia cầm. Mặt khác, diễn biến thời tiết bất thường, nắng nóng kéo dài làm ảnh hưởng đến năng suất các đàn gia cầm và phát sinh dịch bệnh.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN
Năm 2022, tổ chức triển khai 02 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, 2 dự án sản xuất thử cấp Nhà nước, 05 nhiệm vụ cấp Bộ và 01 đề tài Phối hợp với Bộ môn di truyền - Viện Chăn nuôi. Phối hợp với các đơn vị địa phương thực hiện 11 nhiệm vụ NTMN.
Tổng kết nghiệm thu 02 nhiệm vụ khoa học công nghệ gồm 01 đề tài trọng điểm cấp Bộ, 01 đề tài độc lập cấp Bộ và 01 đề tài cấp tỉnh và chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu 01 dự án Khuyến nông và 01 dự án cấp Nhà nước.
Tổ chức thành công hội nghị khoa học công nghệ Trung tâm tháng 9/2022, có 16 báo cáo được chuẩn bị công phu là sản phẩm của các công trình nghiên cứu cấp ngành cấp nhà nước trong những năm qua. Tham gia Hội nghị khoa học công nghệ Viện Chăn nuôi tổ chức tháng 11/2022, với 11 báo báo được trình bày.
Đề tài, dự án sản cấp NN
1) Sản xuất thử nghiệm ngan Trâu và Vịt Minh Hương tại một số tỉnh Miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ, thời gian thực hiện  03/2019-02/2022
2)  Hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi gà chuyên trứng GT tại một số tỉnh phía Bắc, thời gian thực hiện 2020-2023
Đề tài, dự án cấp Bộ
1) Nghiên cứu lai tạo một số dòng gà lông màu đặc sản năng suất cao từ nguồn gen bản địa, thời gian thực hiện 1/2021-12/2024
2) Chọn tạo 2 dòng ngan năng suất cao từ nguồn nguyên liệu ngan Pháp R71SL, thời gian thực hiện 2019-2022
3) Chọn tạo 02 dòng vịt siêu thịt từ nguồn nguyên liệu vịt Star 53 nhập nội, thời gian thực hiện 2020-2023
4) Nghiên cứu xác định giá trị ME của một số thức ăn phổ biến và tỷ lệ tinh/thô thích hợp trong khẩu phần ăn của đà điểu, thời gian thực hiện 2022-2025
5) Nghiên cứu chọn tạo một số dòng gà hướng trứng có năng suất, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu sản xuất ở các vùng sinh thái
6). Chọn tạo hai dòng gà Đông tảo (Phối hợp với bộ môn di truyền)
Nghiệm thu hoàn thành 5 nhệm vụ KHCN
1) Sản xuất thử nghiệm ngan Trâu và Vịt Minh Hương tại một số tỉnh Miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, thời gian thực hiện 03/2019-02/2022, nghiệm thu cấp Nhà Nước ngày 8/06/2022 đạt loại khá
2) Nghiên cứu chọn tạo một số dòng  gà lông màu hướng thịt, hướng trứng cho năng suất chất lượng cao phục vụ tái cơ cấu ngành chăn nuôi. Thời gian thực hiện 2017-2021, nghiệm thu đúng tiến độ đạt loại khá, công nhạn 8 TBKT
3) Nghiên cứu chọn tạo 2 dòng ngan từ ngan R41 nhập nội và ngan trâu Việt Nam. Thời gian thực hiện 2018-2021, nghiệm thu đúng tiến độ đạt loại khá và đề nghị triển khai dự án SXTN.
4). Dự án Khuyến nông: “Xây dựng mô hình sản xuất giống gia cầm tại chỗ cho một số tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên”, thời gian thực hiện 2019-2021, gồm 12 mô hình ấp trứng và 8.000 gà LV tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Gia Lai Kontum. Dự án đã nghiệm thu đúng tiến độ và đạt loại khá.
5) Đề tài cấp tỉnh  “Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình chăn nuôi vịt bố mẹ sinh sản (trống VSD x mái Star 53) và nuôi con thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Thái Bình”, thời gian thực hiện 2020-2021, nghiệm thu đúng tiến độ, đạt loại khá.
Đề tài cơ sở
13 đề tài cơ sở
Bài báo, sách ấn phẩm khoa học
Trong năm 2022 đã đăng 09 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học kỹ thuật Chăn nuôi - Hội chăn nuôi Việt Nam: Khả năng sản xuất gà bố mẹ (trống RT và mái TN3LV2) và gà thương phẩm RTL132;  Chọn lọc đàn hạt nhân ngan Trâu qua hai thế hệ; Khả năng sản xuất của Vịt bố mẹ (trống VSD x mái Star53) nuôi tại Thái Bình; Khả năng sản xuất cùa gà bố mẹ GT nuôi quy mô trang trại tại Hà Nam; Xác định mức ăn thích hợp cho ngan mái NTP2 nuôi sinh sản giai đoạn hậu bị; Khả năng sản xuất của ngan bố mẹ (NTP1VS1xNTP2VS2); Chọn tạo 2 dòng ngan từ R41 và ngan Trâu; Chọn lọc ổn định gà GT; Bệnh viêm gan hoại tử (Spotty Liver Disease) ở gà.
Phối hợp với nhà xuất bản Nông nghiệp, phát hành 14 đầu sách chuyên khảo: Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gà LV, gà TP, gà TN, gà Ri, gà Mía, gà Đông Tảo, gà HA, gà GT. Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi vịt CT, vịt SD, vịt SH. Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi ngan V7, ngan VS và  Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi đà điểu.
Kết quả sản xuất
Tổng đàn mái sinh sản bình quân
TT Loại gia cầm ĐVT Kế hoạch Thực hiện So sánh (%)
1 con 22.100 21.230 96,06
2 Vịt con 10.500 11.989 114,18
3 Ngan con 12.000 12.317 102,64
4 Đà Điểu con 400 373 93,27
 
Kết quả chuyển giao vào sản xuất
Sản phẩm năm 2022
STT Sản phẩm đã chuyển giao ĐVT Kế hoach Thực hiện So sánh (%)
1 Gà giống 01 ngày tuổi con 2.000.000 2.070.590 103,53
2 Vịt giống 01 ngày tuổi con 1.450.000 1.815.304 125,19
3 Ngan giống 01 ngày tuổi con 1.050.000 989.019 94,19
4 Đà điểu giống 01 ngày tuổi con 5.000 4.347 86,94
Tiến bộ kỹ thuật, giải thưởng KHCN đã được công nhận (Tên, Số Quyết định, thời gian công nhận)
 Được Bộ Nông ghiệp và Phát triển nông thôn công nhận 5 TBKT mới về gà lông màu năng suất chất lượng cao
- Nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh cho sản phẩm “ Phát triển chăn nuôi thủy cầm ở Việt Nam”; Giải thưởng Nhà nước cho sản phẩm: “Chọn tạo và phát triển các giống gà lông màu hướng thịt và hướng trứng giai đoạn 2006-2020”
Kết quả Hợp tác với các địa phương
Phối hợp thực hiện 9 dự án Nông thôn miền núi với doanh nghiệp tại các tỉnh Hà Nam, Tuyên Quang,  Bắc Giang, Hải Dương và Điện Biên
1) Phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tài Phát – Hà Nam thực hiện Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi gà lông màu hướng thịt bố mẹ TP và gà thương phẩm hướng trứng HA, hướng thịt TP tại tỉnh Hà Nam. 2018-2021, gia hạn tới tháng 2/2022
2) Phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Clean Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt trang trại tiêu chuẩn VietGAHP theo chuỗi giá trị tại vùng cát tỉnh Quảng Trị, thời gian thực hiên 2019 – 2021, gia hạn đến tháng 5/2022
3) Phố hợp với Công ty Cổ phần giống vật tư NLN Tuyên Quang Ứng dụng tiến bộ KHKT theo phương thức chăn nuôi an toàn sinh học (lợn rừng lai, gà thả vườn) trong chuỗi giá trị khép kín tại tỉnh Tuyên Quang, thời gian tháng 2019- 2/2022.
4) Công ty TNHH sản xuất dịch vụ Anh Vũ - Hà Nam Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất ngan VCN/TP –VS7,  trên địa bàn tỉnh Hà nam 2020-2023
5) Công ty TNHH Kim Tân Minh – Bắc Giang Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi gà lai hướng trứng HA theo chuỗi giá trị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang 2020 -2023
6) Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi vịt chuyên thịt bố mẹ (trống CT12 x mái CT34) và con lai thương phẩm CT1234 an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Hà Nam
7) Phối hợp với Công ty TNHH Xây lắp và thương mại Trung Kiên thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong xây dựng mô hình chăn nuôi đà điểu sinh sản, thương phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. Thời gian thực hiện 2020-2023
8) ″Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi đà điểu sinh sản và thương phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam”
9) “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi gà lông màu lai ML- VCN và gà thương phẩm trứng HA, theo hướng an toàn sinh học tại tỉnh Điện Biên”.
Trung tâm nghiên cứu Gia Cầm Thuỵ Phương vinh dự có 2 cán bộ thuộc phòng kế toàn và tài chính nhận Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Nguyễn Thị Mai Hưng và Nguyễn Thị Thuý)
tang giai thuong
TS Phạm Công Thiếu trao bằng khen Bộ trưởng cho Nguyễn Thị Mai Hưng và Nguyễn Thị Thuý, cán bộ phòng kế toàn và tài chính của Trung tâm

  Ý kiến bạn đọc

ĐỊA CHỈ CÁC TRẠM TRỰC THUỘC TRUNG TÂM

 • 1. Trạm nghiên cứu chăn nuôi gia cầm Thụy Phương
  Địa chỉ: Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  Điện thoại: 0969.297.488; Fax: 0243.8385804

 • 2. Trạm nghiên cứu chăn nuôi thủy cầm Cẩm Bình
  Địa chỉ: Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương
  Điện thoại: 0967.210.499; Fax: 0220.3786.475

 • 3. Trạm nghiên cứu chăn nuôi gà Phổ Yên
  Địa chỉ: Đắc Sơn, Phổ Yên, Thái Nguyên
  Điện thoại: 0967.841.488

 • 4. Trạm nghiên cứu chăn nuôi Đà Điểu Ba Vì
  Địa chỉ: Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội
  Điện thoại: 0968.813.499

 •  

NCGC Thụy Phương
Địa chỉ:Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:0243.8389773
Fax:0243.8385804
Gmail:giacamthuyphuong@gmail.com
Website:http://www.giacamthuyphuong.vn
© Copyright Thuy Phuong Poultry Research Center

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây