Chi bộ Trạm nghiên cứu chăn nuôi thuỷ cầm Cẩm Bình đại hội toàn thể Đảng viên

Ngày 16/07/2022, Thực hiện kế hoạch số 49-KH/ĐU ngày 26/5/2022 của BTV Đảng ủy Bộ về tổ chức Đại hội Chi bộ, hướng dẫn số 50-HD/ĐU ngày 03/6/2022 của BTV Đảng ủy Bộ về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội và kế hoạch số: 196-KH/ĐUV ngày 8/6/2022 về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nghiệm kỳ 2022-2025. Được sự đồng ý của Đảng bộ Bộ phận Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, Chi bộ Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình tiến hành Đại hội toàn thể đảng viên.

Chi bộ Trạm nghiên cứu chăn nuôi thuỷ cầm Cẩm Bình đại hội toàn thể Đảng viên

Ban chấp hành mới Chi bộ Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình
Đến dự với đại hội chi bộ có đại diện của Viện Chăn nuôi và Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương. Về phía Viện chăn nuôi có Viện trưởng TS Phạm Công Thiếu. Phía Trung tâm có Giám đốc TS Nguyễn Quý Khiêm và ban giám đốc trung tâm, đại diện các phòng ban của Trung tâm.
Phát biểu và chỉ đạo đại hội, TS Nguyễn Quý Khiêm đã nêu lên khái quát những vấn đề cơ bản và phương hướng của Đảng Bộ Trung Tâm, và công tác đảng của Chi Bộ.
 
IMG 7214
TS Nguyễn Quý Khiêm phát biểu và chỉ đạo đại hội

Sát sao với đại hội, TS Phạm Công Thiếu đã có những phát biểu quý báu giúp đại hội thành công tốt đẹp.
IMG 7222
TS Phạm Công Thiếu phát biểu tại đại hội
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới cho nhiệm kỳ 2022-2025 với sự nhất chí, đoàn kết cao của toàn bộ cán bộ công nhân viên của Trạm nghiên cứu thuỷ cầm Cẩm Bình.
Dưới đây là phần báo cáo của PGĐ ThS Vũ Đức Cảnh:
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2022
 
A. TÌNH HÌNH CHUNG
1. Khái quát về cơ cấu tổ chức và hoạt động của đơn vị
Trạm nghiên chăn nuôi thủy cầm Cẩm Bình được đổi tên theo Quyết định số 151-QĐ/GCTP-TCHC ngày 15/7/2021 của Giám đốc Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương là đơn vị cấp 3. Cơ cấu tổ chức của Trạm gồm có 03 phòng chức năng trực thuộc Trung tâm và 04 tổ bộ phận sản xuất, tổng số CBCNV hiện tại 60 người trong đó cán bộ đại học và trên đại học 20 người, còn lại là nhân viên kỹ thuật.
Trạm được Trung tâm giao cho thực hiện nhiệm vụ: tổ chức triển khai các đề tài, dự án, nuôi thích nghi các đàn giống thủy cầm, nuôi giữ đàn giống gốc vịt, ngan, trên cơ sở đó tổ chức sản xuất kinh doanh, chuyển giao con giống vào sản xuất, tư vấn dịch vụ về công nghệ chăn nuôi thủy cầm, xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động với mức thu nhập ổn định.
2. Khái quát về hoạt động của Chi bộ 
Chi bộ Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình thuộc Đảng bộ Bộ phận Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương theo Quyết định số 192-QĐ/ĐUVCN ngày 30/06/2017. Cấp ủy Chi bộ gồm 05 đồng chí: 01 Bí thư, 01 phó Bí thư và 03 ủy viên. Chi bộ có 26 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ không có sự biến động về nhân sự. Chi bộ sau khi chuyển đảng chính thức cho 01 đ/c hiện tại có  tổng số 27 đảng viên chính thức.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Bộ phận Trung tâm, Chi bộ thực hiện các Nghị quyết của BCH Đảng bộ và Đảng ủy cấp trên, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, chỉ đạo và tham gia các hoạt động đoàn thể, thực hiện công tác xây dựng đảng và phối hợp với các Chi bộ Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ chung với tinh thần tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết nhất trí cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao cho.
3. Những thuận lợi và khó khăn tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng đảng
3.1. Thuận lợi:
Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của BCH đảng bộ Trung tâm, việc quán triệt thực hiện các Nghị quyết và Chỉ thị cấp trên được triển khai đến tận các đồng chí đảng viên.
Sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành từ Chi ủy Chi bộ đến chính quyền cùng phối hợp với các tổ chức Công đoàn, đoàn Thanh niên triển khai các nhiệm vụ một cách linh hoạt và hiệu quả.
Cán bộ đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao, luôn nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, luôn đi đầu trong mọi công việc, có tinh thần đoàn kết, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi lý luận chính trị để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
3.2. Khó khăn:
Nhiệm kỳ 2020-2022 là nhiệm kỳ hết sức khó khăn khi cả thế giới phải gồng mình chống đại dịch Covid-19 trên người, nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh đình trệ, đặc biệt ngành Nông nghiệp trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm luôn tiềm ẩn như: dịch tả lợn Châu phi, một số bệnh do virus trên thủy cầm…, từ đó đã ảnh hưởng lớn đến công tác nghiên cứu chuyển giao.
Nền kinh tế thế giới lâm vào khủng khoẳng, suy thoái nghiêm trọng và có thể còn kéo dài, giá nguyên vật liệu, năng lượng tăng cao, sự cạnh tranh gay gắt các sản phẩm chăn nuôi trong nước với các doanh nghiệp chăn nuôi nước ngoài, đã tác động lớn đến thị phần con giống của đơn vị.
Công nghệ chăn nuôi chưa bắt kịp với thực tiễn sản xuất đặt ra còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, nên năng suất chịu ảnh hưởng rất nhiều vào mùa vụ.
Tư tưởng của một số bộ phận cán bộ đảng viên còn băn khoăn lo lắng trước những khó khăn sau đại dịch Covid-19 và tác động của giá cả thị trường, việc thay đổi cơ chế hoạt động của đề án sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, thay đổi của luật viên chức, phương án chi trả lương.
Từ những khó khăn trên nhưng đ­ược sự chỉ đạo trực tiếp, kịp thời của Đảng bộ bộ phận, sự động viên giúp đỡ của các Chi bộ khối Trung tâm, Chi bộ Trạm Cẩm Bình luôn lãnh đạo toàn thể CBCNV phát huy được tính dân chủ, tự lực tự cường, đoàn kết nhất trí vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao duy trì được sản xuất giữ vững đội ngũ.

B. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2022

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về công tác chính trị, tư tưởng
Do thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng nên toàn thể đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tính tiên phong, g­ương mẫu trong nhiệm vụ được giao, tinh thần phê bình được nâng lên, ý thức chấp hành các chủ trương Chính sách của Đảng Pháp luật của Nhà n­ước và các nội qui, qui chế của Trung tâm. Từ đó đảng viên trong Chi bộ luôn có nhận thức đúng đắn, giữ vững niềm tin vào Đảng và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Hàng tháng Chi bộ duy trì tốt chế độ sinh hoạt thường kỳ, từ đó phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng phối hợp với các phòng ban, bộ phận, đảng viên và CBCNV thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đơn vị.
2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị
2.1. Lãnh đạo công tác quản lý điều hành
            Cấp ủy luôn bám sát các văn bản, Nghị quyết chỉ đạo của Đảng bộ trung tâm, chỉ đạo thực hiện công việc trên cơ sở các nội quy, quy chế của trung tâm, tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc kịp thời. Chỉ đạo rà soát chỉnh sửa, bổ sung định mức khoán, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho từng dòng giống, khoán việc và định danh công việc cho từng vị trí việc làm.
Hàng năm chỉ đạo xây dựng công tác chu chuyển sản phẩm và kế hoạch sản xuất là căn cứ chỉ đạo điều hành có chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp với thực tiễn sản xuất.
 2.2. Lãnh đạo công tác triển khai nhiệm vụ khoa học
Chi bộ luôn xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao TBKT là công tác trọng tâm, trong nhiệm kỳ 2020-2022 đã triển khai:
- Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu chọn lọc ổn định năng suất 04 dòng vịt chuyên thịt CT”. đề tài thực hiện trong 03 năm đến tháng 06/2020 đề tài nghiệm thu đạt loại khá, sản phẩm của đề tài là 04 dòng vịt chuyên thịt CT và được công nhận là TBKT năm 2020.
Tiếp tục đề xuất Bộ cho triển khai để tài “Chọn tạo 02 dòng vịt siêu thịt từ nguồn nguyên liệu vịt Star 53 nhập nội” giai đoạn 2020-2023 đã triển khai được năm thứ 2 bước đầu cho kết quả tốt. Ngoài ra phối hợp với Trung tâm thực hiện một số nội dung nghiên cứu của đề tài ngan.
- Nuôi thích nghi các đàn giống nhập nội: Trạm thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng cách ly 02 đàn giống nhập nội từ Hãng Grimau cộng hòa Pháp gồm 01 đàn ngan ông bà R71SL dòng trống (A, B); 01 đàn vịt ông bà Star 53 HY gồm 04 dòng đơn tính (A, B, C và D). Kết quả đã đánh giá được năng suất đàn vịt, ngan ông bà nhập nội, đồng thời cho tự giao chọn lọc giữ dòng và cho lai cấp tiến làm tươi máu các đàn giống hiện có.
- Công tác nuôi giữ đàn giống gốc: Trạm được Trung tâm giao nuôi giữ đàn thủy cầm giống gốc với số lượng vịt mái sinh sản từ 2.600-3.500 con, ngan mái sinh sản từ 1.600-2.600 con. Thực hiện tốt về yêu cầu chọn lọc, báo cáo, sổ sách, qui trình vệ sinh thú y phòng bệnh và chăm sóc nuôi dưỡng để duy trì đàn giống đạt năng suất và đảm bảo đủ sản phẩm giống gốc theo yêu cầu.
- Thực hiện các đề tài cơ sở: Triển khai thực hiện các đề tài cơ sở để giữ ổn định được năng suất các dòng vịt, ngan. Đối với vịt chuyên thịt, chọn lọc ổn định 01 dòng vịt SD, 02 dòng vịt SH; 02 dòng vịt Star 53 HY, 03 dòng vịt CT. Đối với ngan chuyên thịt, chọn lọc ổn định 02 dòng ngan VS, V71; 02 dòng ngan TP1,2 và 02 dòng ngan R71SL để phục vụ cho sản xuất và cung cấp giống ra thị trường.
Ngoài ra còn phối hợp với địa phương tỉnh Hà Nam thực hiện 02 chương trình NTMN về ngan V71 và vịt chuyên thịt CT.
2.3. Lãnh đạo thực hiện công tác ATSH và phòng chống dịch bệnh
Thực hiện tốt công văn số: 5169/BNN ngày 22/07/2019 của Bộ về việc phòng chống dịch tả lơn Châu phi, công văn số: 167/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/02/2020 về việc chủ động phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và đặc biệt các Chỉ thị 15, 16 và 19 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên người đều được triển khai sâu rộng tới toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Chi uỷ chi bộ đã lãnh đạo toàn thể đảng viên, CBCNV trong đơn vị thực hiện nghiêm túc qui trình ATSH, chăm sóc nuôi dư­ỡng tốt các đàn gia cầm, phối hợp với cơ quan Thú y vùng II, Chi cục Thú y đăng ký Trạm chăn nuôi an toàn. Do làm tốt công tác vệ sinh thú y nên đã giữ được an toàn cho các đàn giống ông bà, bố mẹ nuôi tại Trạm. Qua kết quả lấy mẫu xét nghiệm của cơ quan thú y vùng cho thấy mức độ bảo hộ của các đàn giống đều đạt yêu cầu cơ sở an toàn để cấp kiểm dịch.
Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên người toàn bộ CBCNV không ai bị mắc và an toàn mặc dù thời điểm đầu năm 2021 toàn trạm bị phong tỏa cách ly do có ca nhiễm liên quan đến khu tập thể, hiện tại có đến 95% CBCNV được tiêm mũi 4. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ Trung tâm, Chi ủy Chi bộ và tập thể lãnh đạo trạm đã vượt qua khó khăn duy trì được sản xuất giữ vững đội ngũ.
2.4. Lãnh đạo thực hiện công tác sản xuất và chuyển giao
Chi bộ đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất hàng năm đạt kế hoạch đặt ra, số lượng mái sinh sản bình quân từ 18-20 nghìn con/năm. Hàng năm chuyển giao vào sản xuất số lượng con giống đảm bảo chất lượng năm 2020 là: 1,76 triệu con, năm 2021 là: 2,58 triệu con, riêng 06 tháng đầu năm 2022 là: 1,34 triệu con, trong đó vịt chuyên thịt chiếm 70%, ngan chuyên thịt chiếm 30%, hàng năm đã chuyển giao ra sản xuất trên 100 nghìn con thủy cầm bố mẹ từ đó đã đóng góp rất lớn cho sản xuất.
Cùng với việc tăng quy mô, điều chỉnh cơ cấu giống cho phù hợp với nhu cầu thị trường, các quy trình chăn nuôi, thú y phòng bệnh luôn được rà soát thay đổi cho phù hợp từng năm. Các chỉ tiêu kỹ thuật như tỷ lệ nuôi sống, năng suất trứng, tỷ lệ phôi và kết quả ấp nở, cơ bản đều tăng dần và vượt định mức đề ra. Chất lượng con giống chuyển giao ra sản xuất được người chăn nuôi đánh giá cao, việc chuyển giao con giống trạm vẫn chủ động tiếp cận thị trường, tư vấn kỹ thuật và xây dựng mạng l­ưới khách hàng.
2.5. Lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng cơ sở vật chất
Cấp ủy cùng Ban Giám đốc Trung tâm luôn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Hàng năm đều có kế hoạch xây dựng sửa chữa chuồng trại, mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất. Năm 2021 trạm được triển khai dự án đầu tư "Mở rộng nhân giống vịt chất lượng cao" khu D nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài lên dự án phải trì hoãn chưa triển khai thực hiện. Cũng xuất phát từ tình hình đại dịch Covid 19 từ năm 2020 đến nay Trạm cũng không được đầu tư sửa chữa lớn, mà chỉ bắt đầu 06 tháng cuối năm 2022.
2.6. Lãnh đạo thực hiện công tác quản lý vật tư tài sản  
            Chi bộ luôn chỉ đạo sát sao công tác quản lý, sử dụng vật tư, tài sản, trang thiết bị, tiền vốn, thông qua việc kiểm kê, đánh giá hàng năm được thực hiện nghiêm túc, đúng qui định. Chỉ đạo tốt công tác sử dụng đất đai, quản lý danh giới hành chính khu vực giáp dân không để lấn chiếm. Chỉ đạo chặt chẽ công tác thu chi tài chính, thanh quyết toán vật tư tài sản, con giống đúng và đủ theo quy định không để nợ đọng.
 2.7. Lãnh đạo thực hiện công tác tài chính đảng
            Việc thu nộp và đóng đảng phí được thực hiên theo đúng qui định về thời gian nộp và mức thu. Việc chi tiêu quĩ Chi bộ được thực hiện rõ ràng công khai và được sự nhất trí trong Chi ủy. Quĩ Chi bộ tính đến hết ngày 30/6/2022 còn: 21.674.969 đồng (có diễn giải thu chi kèm theo).
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
Chi ủy luôn lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt qui chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy, Chi bộ thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong hoạt động của Chi bộ. Chi ủy xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong cấp ủy trong tổ đảng, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy nơi cư trú và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của người đảng viên nơi cư trú.
2. Công tác xây dựng về chính trị, tư tưởng đạo đức
Chi bộ luôn đề cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng động viên toàn thể đảng viên, cán bộ công nhân viên học tập, rèn luyện, đoàn kết nội bộ, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ. 100% Đảng viên trong Chi bộ được nghe phổ biến quán triệt các Nghị quyết, kết luận của hội nghị Trung ương khóa XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Chăn nuôi lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đảng bộ Trung tâm lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025.
Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 02-CT/ĐUB ngày 18/01/2018 về “Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng”; Chỉ thị 04-CT/TW ngày 20/6/2021 của ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế”; Chỉ thị 05-CT/ĐUB ngày 20/9/2021 của ban thường vụ đảng ủy Bộ về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”; Kết luận 01-KL/TW về học tập chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về ý trí, tự lực, tự cường và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Học tập, quán triệt Nghị quyết 02-NQ/ĐU ngày 11/01/2021 về việc “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”; Kế hoạch 08-KH/ĐUK ngày 18/01/2021 triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý Đảng Viên”; Hướng dẫn 01-HD/BDVTW ngày 16/3/2021 của ban dân vận Trung ương về một số nhiệm vụ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021. Nghị quyết 03-NQ/ĐU ngày 05/05/2021 về việc “Nâng cao công tác chính trị, tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết đảng ủy số 04-NQ/ĐU ngày 28/7/2021 về việc “Nâng cao chất lượng và từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp trong đảng bộ bộ NN&PTNT” từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy. Đặc biệt công văn số 341-CV/ĐU ngày 04/10/2021 về tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới.
Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ, sự kiện của đất nước hàng năm, phối hợp với đoàn Thanh Niên tổ chức mít tinh Ngày thành lập ĐCSVN; ngày Quốc tế phụ nữ; ngày thành lập đoàn Thanh niên; ngày giải phóng Miền Nam và Quốc tế lao động; ngày Quốc khánh.vv…
3. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên
3.1. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực
         Cấp ủy cùng Ban Giám đốc Trung tâm lãnh đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương về kiện toàn tổ chức sắp xếp bộ máy và qui chế hoạt động của đơn vị.
            Công tác đào tạo nguồn nhân lực dựa vào nguồn nhân lực tại chỗ thông qua công việc, bồi dưỡng đào tạo lại, đào tạo nâng cao. Cấp ủy thường xuyên lãnh đạo xây dựng qui hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lãnh đạo cho Chi bộ và chính quyền của đơn vị. Trong nhiệm kỳ qua do tình hình đại dịch Covid 19 bùng phát, nguồn lực đào tạo hạn chế do vậy việc đào tạo nâng cao còn rất nhiều hạn chế.
3.2. Công tác xây dựng và phát triển đảng
Công tác xây dựng đảng: Chi bộ luôn quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh củng cố khối đoàn kết thống nhất nội bộ và tăng cường hoạt động của chi ủy thông qua việc phân công cụ thể cho từng đồng chí ủy viên phụ trách các lĩnh vực công tác khác nhau.
            Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, Chi bộ luôn duy trì sinh hoạt đảng theo đúng điều lệ đảng cho 100% cán bộ đảng viên, trong các buổi sinh hoạt Chi bộ luôn có sự đổi mới về nội dung sao cho mỗi đồng chí đảng viên kịp thời nắm bắt tình hình kinh tế, chính trị của đất n­ước, khu vực, quốc tế (thông qua cuốn thông tin sinh hoạt chi bộ theo số hàng tháng).
Hàng năm thông qua công tác kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên mỗi đảng viên đều có những ý kiến đóng góp xây dựng để khắc phục những tồn tại.
Thông qua công tác kiểm điểm bình xét hàng năm mỗi đảng viên đều có những ý kiến đóng góp xây dựng để khắc phục tồn tại. Kết quả bình xét thi đua của chi bộ hàng năm cụ thể: Năm 2020 có 07 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 15 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và có 05 đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; Năm 2021 có 22 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và có 05 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Trong 02 năm qua Chi bộ luôn được đảng bộ cấp trên xét công nhận là chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Công tác phát triển đảng: Hàng năm cấp ủy Chi bộ đều có kế hoạch phát triển đảng, tổ chức Công đoàn, đoàn Thanh niên giới thiệu quần chúng ưu tú và đoàn viên ưu tú để Chi bộ có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ xem xét kết nạp. Trong nhiệm kỳ vừa qua Chi bộ đã chuyển đảng chính thức cho 01 đồng chí và cử 01 quần chúng ưu tú học lớp cảm tình đảng.
3.3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Tiếp tục triển khai quy định 57-QĐ/TW quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Chi bộ đã tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với công tác giáo dục chính trị nhằm nâng cao ý thức chấp hành chính sách pháp luật, nội quy, quy chế của Trạm. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, quản lý đảng viên, công nhân viên, thường xuyên chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn ngừa những biểu hiện về tư tưởng và hành vi trái quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước. Luôn đấu tranh chống những biểu hiện mất dân chủ, độc đoán trong tổ chức đảng và phòng chống suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên, công nhân viên trong toàn Trạm. Trong nhiệm kỳ không có cán bộ, đảng viên vi phạm. Tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, góp phần bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng.
4. Công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng
Việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW5 về “tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” Cấp ủy Chi bộ đã phân công đồng chí trong cấp ủy phụ trách giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành điều lệ đảng các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Những vấn đề nảy sinh trong công việc, hoặc trong tư tưởng của CBCNV chưa rõ, cấp ủy giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên là cán bộ giải thích rõ cho quần chúng hiểu. Chính vì vậy hàng năm cấp ủy Chi bộ tổ chức lấy ý kiến của ba tổ chức tham gia đánh giá đảng viên (tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng nơi sinh hoạt và cư trú).
5. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể
5.1. Công tác dân vận
Hàng năm Chi bộ đều triển khai quán triệt, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ đảng viên và người lao động Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số: 129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước”; Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của viên chức”. Qua đó, từng bước chấn chỉnh nề nếp, tác phong, giờ giấc, thái độ làm việc, đi lại của CBCNV.        
5.2. Công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội
Hoạt động của cấp ủy: luôn duy trì chế độ họp định kỳ với đảng viên, công đoàn, đoàn thanh niên để nắm bắt tình hình hoạt động của các đoàn thể phối hợp với lãnh đạo Trạm giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến người lao động.
Hoạt động của đoàn thanh niên: đoàn thanh niên có 14 đoàn viên thuộc đoàn Viện Chăn nuôi, để hoạt động đoàn thành khối thống nhất, tháng 3/2022 Chi đoàn Trạm xin sáp nhập vào Chi đoàn cơ sở Trung tâm và tiến hành Đại hội vào tháng 05/2022. Chi bộ luôn lãnh đạo định hư­ớng đoàn thanh niên đi đầu trong các phong trào hoạt động như: phòng chống dịch, thiên tai, tham gia nghiên cứu khoa học, đưa TBKT vào sản xuất, tham gia trồng cây xanh trong các khu vực của Trạm và các phong trào do địa ph­ương, Huyện đoàn và đoàn thanh niên phát động như­ giao lư­u văn hoá, văn nghệ. Công tác học tập chính trị, học tập tư­ tưởng đạo đức Cách mạng của Chủ tịch HCM luôn được quan tâm thường xuyên, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên đối với tổ chức đảng, đơn vị. Chi bộ thư­ờng xuyên cử ngư­ời giúp đỡ các đồng chí đoàn viên ưu tú phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của đảng.
Hoạt động Công đoàn: để hoạt động công đoàn thiết thực gắn kết, là cầu nối giữa ngư­ời lao động và ngư­ời sử dụng lao động, nhằm động viên phong trào thi đua trong lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, đạo đức và nếp sống. Chi bộ lãnh đạo tổ chức Công đoàn phối hợp thường xuyên với chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của ng­ười lao động, thăm hỏi khi ngư­ời lao động ốm đau, thực hiện tốt công tác hiếu hỷ, công tác khuyến học và xây dựng gia đình văn hoá, nếp sống văn minh nơi cư trú.
6. Lãnh đạo thực hiện các mặt công tác khác
6.1. Công tác an ninh trật tự
            Với diện tích trên 75 ha, trải dài 3km giáp danh với 03 xã, lực lư­ợng bảo vệ mỏng có 04 lao động, do được sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy nên luôn giữ được mối quan hệ, hợp tác với chính quyền địa ph­ương 03 xã, trong thời gian qua cơ sở vật chất, các đàn giống nuôi tại Trạm luôn được bảo vệ an toàn.
6.2. Đời sống việc làm và các hoạt động xã hội
Do đại dịch Covid-19 đã tác động đến nền kinh tế trong nước, đặc biệt là lĩnh vực Nông nghiệp. Chi bộ cùng Ban Giám đốc Trung tâm luôn tìm cách lo đủ việc làm cho 60 lao động, tuy nhiên do khó khăn của đại dịch Covid đã cắt giảm chi tiêu và định mức khoán, nhưng mọi quyền lợi của ngư­ời lao động vẫn đ­ược thực hiện theo đúng qui định như­: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm ngày lễ tết và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp với địa ph­ương.
6.3. Công tác thi đua khen th­ưởng
            Thực hiện chỉ thị số 53/CT-TW của Bộ chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới. Chi bộ và Ban Giám đốc Trung tâm luôn chỉ đạo sát sao, nghiêm túc, công khai trong việc bình xét các danh hiệu thi đua hàng năm, nhằm động viên kịp thời phong trào cán bộ công nhân viên. Trong 02 năm 2020-2022 Trạm có từ 80-90% lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Đánh giá kết quả đạt được
Nhiệm kỳ 2020-2022 mặc dù trong hoàn cảnh ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh, đặc biệt dịch Covid-19 trên người, giá cả thị trường biến động nguyên liệu đầu vào tăng cao, giá con giống sản xuất ra dưới giá thành, song Chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể CBCNV nỗ lực phấn đấu phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí trên nguyên tắc tập chung dân chủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đã đề ra.
Về công tác xây dựng Đảng: Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, động viên cán bộ công nhân viên, đảng viên trong Chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XIII, Nghị quyết Đảng ủy Viện Chăn nuôi lần thứ XV; Nghị quyết đảng bộ Trung tâm lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Chi bộ đề ra.
Hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo đoàn thể, công tác xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Qua bình xét hàng năm Chi bộ luôn đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, số đảng viên trong chi bộ đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 85%.    
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Trong nhiệm kỳ qua công tác phòng chống dịch luôn được đặt lên hàng đầu, qui mô đầu con luôn duy trì bình quân 40-43 nghìn con, công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vẫn tiếp tục được đẩy mạnh, trong nhiệm kỳ đã chuyển giao vào sản xuất hơn 5,6 triêu con thủy cầm bố mẹ và thương phẩm đảm bảo chất lượng, uy tín của đơn vị từ đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
2. Nguyên nhân thành công:
Tập thể Chi ủy, Chi bộ, chính quyền luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, dân chủ trong mọi hoạt động lãnh đạo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ Trung tâm, sự phối hợp có hiệu quả của các Chi bộ trực thuộc và Chi bộ địa phương trong việc cụ thể hóa các chủ trương chính sách vào chương trình nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. 
3. Những hạn chế yếu kém
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Trong công tác nghiên cứu khoa học chưa thực sự chuyên sâu. Tổ chức sản xuất chưa thực sự quyết liệt, một số chỉ tiêu kỹ thuật còn chưa đạt mức yêu cầu. Công tác chuyển giao TBKT vào sản xuất tuy đã có nhiều cố gắng song những lúc thị tr­ường gặp khó khăn, công việc chuyển giao còn lúng túng, còn nhiều hạn chế trong việc khai thác thị trường và lợi thế cạnh tranh.
Về công tác chính trị tư trưởng: Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, vai trò của cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong việc giáo dục động viên tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong phần lớn đảng viên trong Chi bộ chưa cao.
Đội ngũ cán bộ, đảng viên làm khoa học đã có nhiều cố gắng song vẫn chưa đáp ứng kịp với yêu cầu trong tình hình mới. Ý thức đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên chưa thực sự quyết tâm. Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình của một số đảng viên trong chi bộ chưa cao.
Công tác học tập, tuyên truyền các chủ chương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước các nội quy, quy chế của đơn vị cần có sự lan tỏa không những tới toàn thể đảng viên trong Chi bộ mà tới toàn thể CBCNV. 
Ban chấp hành Chi ủy hầu hết là lãnh đạo quản lý lại kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ cho nên việc đầu tư thời gian cho nghiệp vụ công tác đảng còn hạn chế.
4. Bài học kinh nghiệm
Cấp ủy cần coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên trong Chi bộ. Phổ biến quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận dụng sáng tạo và có hiệu quả trong hoạt động thực tiễn của đơn vị.
Trong quá trình thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ Chi ủy phải thường xuyên phối hợp với ban lãnh đạo Trung tâm chỉ đạo Trạm thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tập hợp đ­ược toàn thể CBCNV đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả. CBCNV luôn tin tưởng gắn bó với công việc được giao, có tinh thần đoàn kết hợp tác giúp đỡ nhau trong công việc. Bài học rút ra từ sự thành công trên là nhân tố quan trọng đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đơn vị.
Đư­ợc sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy bộ phận Trung tâm, Ban Giám đốc Trung tâm. Chi bộ luôn phải kiên trì xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong ban chấp hành Chi uỷ và lãnh đạo Trung tâm, giữa các đồng chí đảng viên trong Chi bộ, giữa cán bộ đảng viên với tập thể ng­ười lao động. Công việc này phải đ­ược làm th­ường xuyên liên tục, lấy ý kiến phê bình và tự phê bình cùng qui chế dân chủ làm nền tảng trong quá trình thực hiện.
 
 
Phần thứ hai
PH­ƯƠNG H­ƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
NHIỆM KỲ 2022-2025
 
Dự báo tình hình:
Về tình hình thế giới: tại Đại hội XIII của đảng đã đánh giá và nêu: hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và gay gắt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi trường kinh tế, chính trị, an ninh quốc tế. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển nhưng đang bị thách thức bởi sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Luật pháp quốc tế và các thể chế đa phương toàn cầu đứng trước những thách thức lớn.
Cục diện thế giới tiếp tục biến đổi theo xu hướng đa cực, đa trung tâm; các nước lớn vẫn hợp tác, thỏa hiệp, nhưng đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau gay gắt hơn. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa cường quyền nước lớn, chủ nghĩa thực dụng trong quan hệ quốc tế gia tăng. Các nước đang phát triển, nhất là các nước nhỏ đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới.
Kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng và có thể còn kéo dài do tác động của đại dịch Covid-19. Các quốc gia, nhất là các nước lớn điều chỉnh lại chiến lược phát triển, giảm bớt sự phụ thuộc vào bên ngoài, làm thay đổi các chuỗi cung ứng. Cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại, tranh giành thị trường, các nguồn tài nguyên, công nghệ, nhân lực chất lượng cao, thu hút đầu tư nước ngoài giữa các nước ngày càng quyết liệt, tác động mạnh đến chuỗi sản xuất và phân phối toàn cầu. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc.
Về khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á, Văn kiện Đại hội XIII nêu những dự báo mới: Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo diễn ra căng thẳng, phức tạp, quyết liệt hơn. Hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột. ASEAN có vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác khu vực nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn.
Về tình hình trong nước: Văn kiện Đại hội XIII nêu những dự báo mới: Sau 35 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế, niềm tin của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Năm năm tới, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn và sẽ phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Nền kinh tế phát triển chưa bền vững, còn nhiều hạn chế, yếu kém, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới do tác động của đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây ra. Xu hướng già hóa dân số nhanh; tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa tăng mạnh; biến đổi khí hậu gay gắt, phức tạp... ngày càng tác động mạnh đến sự phát triển của đất nước.
Việt Nam đặt mục tiêu phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu của giai đoạn 2021-2025 tăng trưởng GDP bình quân từ 6,5-7%/năm, chỉ tiêu nợ công dưới mức cảnh báo, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn trong trung hạn và dài hạn; tiết giảm chi phí, bảo đảm tính chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân; phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Căn cứ nhiệm vụ công tác của Trạm được cấp trên giao, Chi bộ đề ra những phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo chủ yếu trong nhiệm kỳ 2022-2025 như­ sau:
I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU
1. Phương hướng
- Công tác chính trị, t­ư t­ưởng: Mỗi cán bộ đảng viên phải thư­ờng xuyên học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, lập trường chính trị vững vàng tr­ước những diễn biến phức tạp, của khu vực, quốc tế và tình hình trong nước, đánh giá và nhận định đúng hướng phát triển trong tình hình mới đi trước đón đầu. Thống nhất ý chí giữa Chi bộ, chính quyền và các tổ chức quần chúng nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đổi mới nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ trong tất cả các hoạt động. Phát huy hơn nữa tính dân chủ, tăng cường giám sát, kiểm tra về đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, luôn chấp hành đúng chủ trương Chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nư­ớc. Xây dựng gia đình văn hoá, Nông thôn mới, duy trì sinh hoạt đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức HCM.
- Công tác xây dựng đảng: Thực hiện tốt công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình; đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng; đấu tranh với những biểu hiện xa rời quần chúng. Chi bộ luôn giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện; giữ vững truyền thống đoàn kết nội bộ và phát huy dân chủ giữa cấp uỷ với Chi bộ, giữa cấp uỷ với ban Giám đốc, giữa đảng viên với CBCNV. Chi bộ luôn phải đổi mới hình thức sinh hoạt thường kỳ sao cho sát thực với nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong tháng, quí, năm. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trật tự.
- Công tác cán bộ: Tăng cường công tác qui hoạch và đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, đạo đức tại chỗ. Mạnh dạn giao các công việc quan trọng cho đội ngũ trẻ theo qui hoạch hàng năm.
- Công tác chuyên môn: Chi bộ lãnh đạo các bộ phận chuyên môn tổng kết đúc rút kinh nghiệm trong các mặt công tác: nghiên cứu khoa học, nuôi giữ giống gốc, sản xuất kinh doanh và chuyển giao TBKT. Tổng kết chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật hàng năm để xây dựng định mức khoán sao cho phù hợp, công tác an toàn sinh học, cùng Ban Giám đốc Trung tâm đưa ra các biện pháp kịp thời, khống chế tốt dịch bệnh, giữ an toàn cho các đàn giống nuôi tại Trạm, xây dựng kế hoạch chu chuyển các đàn giống về qui mô, cơ cấu, chủng loại và thời điểm nuôi thích hợp để giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất.
- Công tác xây dựng cơ sở vật chất: Muốn nâng cao năng suất và chất lượng con giống để cạnh tranh, việc củng cố, xây dựng mới cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm trang thiết bị chăn nuôi và nhập các giống cao sản trên thế giới về nuôi giữ chọn lọc có vai trò hết sức quan trọng. Do đó cần huy động triệt để các kênh đầu tư, nguồn lực tự có để từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất chăn nuôi ngang tầm với các doanh nghiệp liên doanh và các nước có nền chăn nuôi phát triển.
- Các mặt công tác khác: quan tâm hơn nữa công tác đoàn thể công đoàn, đoàn Thanh niên, phụ nữ làm cho hoạt động của các đoàn thể ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.
2. Mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu
2.1. Mục tiêu nhiệm vụ chính trị
- Phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ khoa học được giao, chương trình giống giốc, chương trình NTMN giai đoạn 2022-2025.
- Phấn đấu tạo ra tổ hợp lai vịt, ngan ưu thế có đủ sức cạnh tranh thị trường.
- Quy mô đàn thủy cầm duy trì 43-45 nghìn con, sản phẩm con giống tăng 4-5% bằng việc tăng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.
- Từng bước sắp xếp lại nhân lực nâng cao thu nhập cho CBCNV.
2.2. Một số chỉ tiêu xây dựng đảng:
- Phấn đấu từ 95-100% cán bộ đảng viên và công nhân viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao.
- Phấn đấu từ 100% cán bộ đảng viên, công nhân viên trong đơn vị được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên.
- Phấn đấu 100% đảng viên trong chi bộ đăng ký và thực hiện có kết quả chỉ thị số 05 của Bộ chính trị.
- Phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh và 90-95% đảng viên được xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Phấn đấu trong nhiệm kì bồi dưỡng kết nạp từ 1-2 đảng viên.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHỦ YẾU
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Tiếp tục phối hợp với phòng chức năng, các bộ phận trong Trạm chỉ đạo các cán bộ đảng viên, công nhân viên thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra nhằm nâng cao năng suất chất lượng và hiệu công việc.
Tăng cường công tác nghiên cứu, nuôi giữ các đàn giống gốc, chuyển giao TBKT vào sản xuất, tập trung quảng bá giới thiệu sản phẩm để mở rộng sản xuất.
2. Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức:
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy bằng việc rà soát bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chế hoạt động, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền và các đoàn thể. Sau đại hội tiến hành xây dựng chương trình công tác toàn nhiệm kỳ và kế hoạch công tác hàng năm của cấp ủy.
Đổi mới việc ra Nghị quyết, đảm bảo sát thực, hiệu quả, phát huy được vai trò của trí tuệ tập thể cấp ủy, Ban lãnh đạo và các cán bộ nghiên cứu trong đơn vị. Cải tiến phương pháp và lề lối làm việc, phát huy rộng rãi dân chủ trong đảng, đồng thời đề cao vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.
3. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên
Cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trạm, đội ngũ cán bộ CNV và tăng cường vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với công tác cán bộ. Không ngừng nâng cáo chất lượng, hiểu quả công tác chính trị tư tưởng, phòng, chống sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ; tăng cường kỷ cương trong sinh hoạt đảng; gắn xây dựng tổ chức đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.
4. Công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng trong Chi bộ:
Đổi mới công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng, cấp ủy chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm; xử lý nghiêm những sai phạm của Chi bộ đảng, đảng viên, giải quyết kịp thời những đơn thư khiếu lại (nếu có). Quan tâm kiểm tra, giám sát cấp ủy, lãnh đạo các chi bộ và đảng viên, trước hết là các cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát tài chính để chủ động phòng ngừa ngăn chặn tiêu cực.
5. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng
Hàng tháng Chi bộ triển khai quán triệt, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ đảng viên và người lao động, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Chi bộ đối với công tác vận động tuyên truyền, phổ biến các quy chế văn hóa nơi công sở, nơi làm việc, thời gian làm việc, phổ biến các luật, chỉ thị... Qua đó, từng bước chấn chỉnh nề nếp, tác phong, giờ giấc, thái độ làm việc, đi lại của CBCNV.        

 

  Ý kiến bạn đọc

ĐỊA CHỈ CÁC TRẠM TRỰC THUỘC TRUNG TÂM

 • 1. Trạm nghiên cứu chăn nuôi gia cầm Thụy Phương
  Địa chỉ: Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  Điện thoại: 0969.297.488; Fax: 0243.8385804

 • 2. Trạm nghiên cứu chăn nuôi thủy cầm Cẩm Bình
  Địa chỉ: Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương
  Điện thoại: 0967.210.499; Fax: 0220.3786.475

 • 3. Trạm nghiên cứu chăn nuôi gà Phổ Yên
  Địa chỉ: Đắc Sơn, Phổ Yên, Thái Nguyên
  Điện thoại: 0967.841.488

 • 4. Trạm nghiên cứu chăn nuôi Đà Điểu Ba Vì
  Địa chỉ: Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội
  Điện thoại: 0968.813.499

 •  

NCGC Thụy Phương
Địa chỉ:Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:0243.8389773
Fax:0243.8385804
Gmail:giacamthuyphuong@gmail.com
Website:http://www.giacamthuyphuong.vn
© Copyright Thuy Phuong Poultry Research Center

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây