HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NĂM 2017

Ngày 22/2/2017, Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương tổ chức Hội nghị đại biểu, cán bộ công nhân viên chức năm 2017 tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương -Thụy Phương – Từ Liêm – Hà Nội. Tại hội nghị, giám đốc Nguyễn Quý Khiêm đã báo cáo đánh giá sơ kết kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu, cán bộ công nhân viên năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NĂM 2017

CBCNVC
Ngày 22/2/2017, Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương tổ chức Hội nghị đại biểu, cán bộ công nhân viên chức năm 2017 tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương -Thụy Phương – Từ Liêm – Hà Nội. Tại hội nghị, giám đốc Nguyễn Quý Khiêm đã báo cáo đánh giá sơ kết kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu, cán bộ công nhân viên năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.
IMG 7202
TS Nguyễn Quý Khiêm báo cáo tại Hội nghị

Kết quả thực hiện năm 2016
Theo đó, năm 2016, cơ cấu tổ chức của Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương có 10 đơn vị trực thuộc, trong đó có 5 phòng chức năng và 5 trạm nghiên cứu, trong đó có 4 trạm nghiên cứu sản xuất khu vực phía Bắc đã tổ chức sản xuất, còn trạm nghiên cứu phát triển chăn nuôi Bình thuận đang chờ vốn đầu tư. Tổng số cán bộ công nhân viên chức hiện nay 236 người, trong đó cán bộ đại học và trên đại học 99 người (2 tiến sỹ, 40 thạc sỹ và 57 đại học) 137 công nhân kỹ thuật. Trong năm có sự biến động về nhân lực: số cán bộ công nhân nghỉ chế độ và chuyển công tác 15 người; số cán bộ công nhân được nhận vào làm hợp đồng 10 người. Năm 2016, Trung tâm đã có sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp ủy Đảng, Ban giám đốc đến lãnh đạo các phòng chức năng, các trạm nghiên cứu sản xuất cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các Bộ ban ngành, các địa phương, các đơn vị, các nhà khoa học trong và ngoài viện, sự chỉ đạo trực tiếp kịp thời của Lãnh đạo Viện Chăn nuôi là điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức triển khai nhiệm vụ của Trung tâm. Nhìn chung các hoạt động của Trung tâm được vận hành đồng bộ và chuyển biến tích cực. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, bộ phận đã góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Thực hiện đề án sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ giai đoạn 2015-2021. Năm 2016 Trung tâm đã tiến hành cơ cấu lại các bộ phận phòng ban và đơn vị trực thuộc theo hướng giảm các đầu mối. Sáp nhập trạm nghiên cứu chăn nuôi thủy cầm, phòng bảo vệ sức khỏe động vật, phòng cơ điện và thiết bị với Trạm nghiên cứu chăn nuôi gà Thụy Phương thành lập Trạm nghiên cứu chăn nuôi gia cầm Thụy Phương.
Năm 2016, công tác nghiên cứu khoa học được triển khai nghiêm túc, khẩn trương đúng tiến độ theo kế hoạch đã xây dựng. Đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ, dự án P và cấp tỉnh. Tổ chức triển khai  2 đề tài độc lập cấp Nhà nước; 3 đề tài, dự án cấp bộ, 02 đề tài cấp tỉnh, Chủ trì 01 dự án Khuyến nông trung ương và phối hợp thực hiện 02 dự án khuyến nông với các đơn vị, 01 đề tài nuôi khảo nghiệm gà GLP15 nhập nội và 01 nhiệm vụ hợp tác quốc tế với Cộng hòa Séc.
Năm 2016 quy mô các đàn gia cầm đều được nâng nên cơ bản đáp ứng và vượt so với năm 2015. Tổng đàn gà sinh sản bình quân trong năm đạt 44.388 mái; vịt sinh sản bình quân 9.038 mái; ngan sinh sản 8.446 mái và 249 mái đà điểu sinh sản từ năm thứ nhất đến năm 2017.
Số lượng gia cầm giống chuyển giao vào sản xuất là 6.941.322 con tăng 9,70% so với năm 2015. Trong đó gà giống 4.731.483 con tăng 4,56%, vịt giống chuyển giao 1.346.121 con tăng 15,79%, ngan giống chuyển giao 860.532 con tăng 34,92%, đà điểu giống chuyển giao 3183 con tăng 35,38%.
Hệ thống khách hàng được mở rộng đến các địa phương trong cả nước. phối hợp với các Công ty trong nước, tập đoàn liên doanh với nước ngoài, các trung tâm giống, trang trạng chăn nuôi giống gia cầm bố mẹ để sản xuất giống thương phẩm cung cấp cho sản xuất. Trong năm trung tâm đã chuyển giao một lượng lớn giống gà, ngan, vịt bố mẹ cho các đơn vị như: Công ty CP giống gia Lương mỹ-Tập đoàn ĐTK, Công ty CP giống gia cầm Lượng Huệ, Công Ty  CP giống gia cầm Ba Vì, Công ty CP gà giống Châu Thành, Công ty cổ phần C.P  Việt Nam, Công ty CP Japhaconfit, Công ty TNHH chăn nuôi nuôi Bình Minh Đồng Nai, Trung tâm khuyến nông KN Bà Rịa Vung Tàu, Công Ty TNHH Thanh Bình Đồng Nai, Hợp tác xã Trung Sơn Lạc Thủy Hòa Bình, ...và một số Công ty trang trại khác.
 Năm 2016 là năm đầu tiên tổ chức được Hội nghị khách hàng quy mô các tỉnh Miền bắc và Bắc trung bộ, với gần 200 đại biểu đại diện cho các khách hàng truyền thống và khách hàng tiềm năng tham dự.
Kế hoạch nhiệm vụ 2017
Tiếp tục tổ chức triển khai nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2017 và tổ chức triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp địa phương theo thuyết thuyết minh đã được phê duyệt. Tổ chức hội nghị khoa học công nghệ Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương vào cuối tháng 3 và tham gia hội nghị khoa học Viên chăn nuôi năm 2017. Triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu chọn lọc ổn định năng suất 04 dòng vịt chuyên thịt VCN/TP-CT1, VCN/TP-CT2, VCN/TP-CT3 và VCN/TP-CT4, nghiên cứu chọn tạo một số dòng  gà lông màu hướng thịt, hướng trứng cho năng suất chất lượng cao phục vụ tái cơ cấu chăn nuôi gia cầm, đề tài nuôi khảo nghiệm gà GLP15 nhập nội, thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế chọn lọc nhân thuần và phát triển hai dòng gà thuần cộng hòa séc. Triển khai Dự án khuyến nông: Xây dựng mô hình chăn nuôi vịt chuyên thịt VCN/TP-SD, ngan giá trị kinh tế cao VCN/TP-VS7 theo hướng an toàn sinh học trong nông hộ tại đồng bằng sông Hồng. Tiếp tục Phối hợp với Trung tâm thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi triển khai Dự án: “Xây dựng mô hình nuôi gà lông màu hướng trứng và hướng thịt chất lượng cao trong nông hộ”. Tiếp tục thực hiện đề tài cấp tỉnh: Xây dựng mô hình chăn nuôi ngan bố mẹ sinh sản (trống R41 x mái V7) và nuôi thương phẩm tại tỉnh Hưng Yên. Đào tạo nguồn nhân lực KHCN với 04 NCS bảo vệ luận văn tiến sỹ, 04 học viên cao học bảo vệ luận văn thạc sỹ và cử 02 cán bộ nghiên cứu tham gia xét tuyển NCS. Về xuất bản thông tin, đăng 2 - 3 bài báo khoa học trên Tạp chí Khoa học kỹ thuật Hội Chăn nuôi và Thông tin gia cầm – Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam; tạp chí KHCN Viện Chăn nuôi. Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá các thành tựu nghiên cứu khoa học, các sản phẩm khoa học đến với người sản xuất. Phối hợp với các cơ quan xuất bản các ấn phẩm, tờ rơi, sách hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, thú y phòng bệnh, an toàn sinh học cho các giống mới TBKT, tham gia các hội chợ triển lãm của ngành Nông nghiệp, lập trang Web cập nhật thông tin quảng bá thương hiệu Đà Điểu của Trung tâm.
Chương trình Hội nghị tiếp tục với báo cáo hoạt động công đoàn năm 2016 và phát động phong trào thi đua nghiên cứu và sản xuất năm 2017.
IMG 7209
Phó giám đốc trung tâm -ThS Nguyễn Khắc Thịnh báo cáo tại Hội nghị
Hội nghị thông qua dự thảo bổ sung, sửa đổi các quy chế, nội quy thực hiện năm 2017. Các đại biểu sôi nổi trao đổi và thảo luận trong đó có ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện chăn nuôi TS Nguyễn Thanh Sơn.
IMG 7230
Viện trưởng - TS Nguyễn Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo
Hội nghị tiếp tục chương trình lấy biểu quyết thông qua các quy chế thực hiện năm 2017, bầu đại biểu đi dự Hội nghị CBVC Viện chăn nuôi và bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 -2019. Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

  Ý kiến bạn đọc

ĐỊA CHỈ CÁC TRẠM TRỰC THUỘC TRUNG TÂM

 • 1. Trạm nghiên cứu chăn nuôi gia cầm Thụy Phương
  Địa chỉ: Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  Điện thoại: 0969.297.488; Fax: 0243.8385804

 • 2. Trạm nghiên cứu chăn nuôi thủy cầm Cẩm Bình
  Địa chỉ: Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương
  Điện thoại: 0967.210.499; Fax: 0220.3786.475

 • 3. Trạm nghiên cứu chăn nuôi gà Phổ Yên
  Địa chỉ: Đắc Sơn, Phổ Yên, Thái Nguyên
  Điện thoại: 0967.841.488

 • 4. Trạm nghiên cứu chăn nuôi Đà Điểu Ba Vì
  Địa chỉ: Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội
  Điện thoại: 0968.813.499

 •  

NCGC Thụy Phương
Địa chỉ:Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:0243.8389773
Fax:0243.8385804
Gmail:giacamthuyphuong@gmail.com
Website:http://www.giacamthuyphuong.vn
© Copyright Thuy Phuong Poultry Research Center

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây