Chi bộ Trạm NCCN Phổ Yên tiến hành đại hội toàn thể đảng viên

Ngày 20/07/2020, thực hiện kế hoạch số 65 – KH/ĐUK ngày 17/03/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về Kế hoach đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025, thực hiện nghị quyết chỉ đạo của Đảng bộ BP Trung tâm NCGC Thụy Phương về việc tổ chức Đại hội các chi bộ xong trước ngày 30/7/2022. Được sự đồng ý của Đảng bộ cấp trên, chi bộ Trạm NCCN Phổ Yên tiến hành đại hội toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Chi bộ Trạm NCCN Phổ Yên tiến hành đại hội toàn thể đảng viên

Ban chấp hành mới chụp ảnh cùng Giám đốc Trung tâm
Đến dự với buổi Đại hội có Ban giám đốc Trung tâm NCGC Thụy Phương, trưởng các phong ban trạm trại thuộc Trung tâm. Giám đốc Trung tâm, TS Nguyễn Quý Khiêm, đã trực tiếp dự và chỉ đạo đại hội. 
Trước toàn thể đại hội, Trưởng Trạm NCCN Phổ Yên đã đọc bản "Báo cáo chính trị của Chi bộ Trạm NCCN Phổ Yên trình đại hội chi bộ lần thứ III".
Nội dung bản báo cáo cho biết, chi bộ Trạm NCCN Phổ Yên được thành lập theo Quyết định số: 193/QD-ĐUVCN ngày 30 tháng 6 năm 2017 thuộc Đảng bộ BP Trung tâm NCGC Thụy Phương. Hiện nay, Chi bộ có 10 đảng viên. Trước những diễn biến phức tạp trong thời gian vừa qua, chi bộ Trạm NCCN gà Phổ Yên đã tập trung phát huy nội lực trên tinh thần đoàn kết nhất trí trong nội bộ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ BP Trung tâm NC gia cầm Thụy Phương, Chi bộ đã từng bước được củng cố và ngày càng vững mạnh, chỉ đạo Trạm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao: phòng chống dịch Covid-19, nghiên cứu khoa học, chuyển giao TBKT vào sản xuất, nuôi giữ giống gốc, triển khai các dự án, hợp tác quốc tế, tăng cường cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao đời sống CBCNV.
 
Giám đốc TS Nguyễn Quý Khiêm phát biểu và chỉ đạo Đại hội
Trong thời gian vừa qua, Chi bộ có nhiều thuận lợi như Chi bộ Trạm NCGC Phổ Yên luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời của Đảng bộ BP Trung tâm NCGC Thụy Phương, Đảng ủy VCN, Ban giám đốc Trung tâm, sự phối hợp của các Chi bộ bạn, luôn có sự thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành  từ bí thư đến các đồng chí đảng viên, luôn tạo được khối đoàn kết nhất chí cao giữa các tổ chức chính trị: Công đoàn, đoàn thanh niên, để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị cấp trên giao, 10 đ/c đảng viên đều nắm giữ những vị trí phụ trách của Trạm, luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, có tinh thần trách nhiệm cao và luôn phấn đấu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, và lý luận chính trị.
Bên cạnh đó cũng có nhiều thách thức, đại dịch Covid-19  trên người bùng phát mạnh trên toàn thế giới, cán bộ, công nhân viên của Trạm NCCN gà Phổ Yên phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện giãn cách xã hội. Tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, bất ổn về chính trị, Chiến tranh, xung đột về tôn giáo, khu vực.  Kinh tế thế giới tiếp tục có biến động khó lường. Nghành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gia cầm nói riêng, giai đoạn 2020 – 2022 gặp nhiều thách thức, giá TĂ chăn nuôi và các nguyên liệu tăng phi mã, tình hình dịch bệnh diễn ra hết sức phức tạp, dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm, và đặc biệt là đại dịch toàn cầu trên con người Covit- 19 , nên làm ảnh hưởng lớn đến công tác chăn nuôi. Việc định hướng phát triển công tác CGTBKT gặp nhiều thách thức.
Cùng với sự lãnh đạo của Trung Tâm, Chi bộ cùng với các cán bộ công nhân viên của Trạm đã đạt được nhiều kết quả tốt.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị
Công tác thực hiện nhiệm vụ chống dịchCovid-19
Công tác phòng chống dịch đã nhận được sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời có hiệu quả của cấp ủy, Ban giám đốc Trung tâm, Chi bộ đã chỉ đạo Trạm triển khai toàn bộ các hoạt động vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại đơn vị. Các biện pháp phòng chống dịch được đưa ra triển khai kịp thời, hiệu quả, đặc biệt đã kịp thời chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và đạt kết quả tích cực. Để chỉ đạo công tác phòng chống dịch, ngay từ đầu cấp ủy, Ban giám đốc đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị trực thuộc, nên Chi bộ đã kịp thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt và phù hợp. Trên cơ sở diễn biến thực tế tình hình dịch bệnh tại địa phương qua các giai đoạn đã kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, áp dụng các Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và 19/CT-TTg 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, nguyên tắc 5K, sau đó chuyển hướng “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
Công tác thực hiện nhiệm vụ KHCN
Thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã chỉ đạo Ban lãnh đạo Trạm  phối hợp, triển khai các đề tài dự án nghiên cứu , đồng thời tập chung đề xuất hướng nghiên cứu mới.
Kết quả trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã chỉ đạo tổ chức phối hợp, triển khai  03 đề tài cấp bộ, 03 đề tài phối hợp, 04 đề tài cơ sở, 02 dự án sản xuất thử nghiệm.
Đề tài trọng điểm cấp bộ: Nghiên cứu chọn tạo một số dòng gà lông màu hướng thịt, hướng trứng cho năng suất chất lượng cao phục vụ tái cơ cấu ngành chăn nuôi”. Thời gian thực hiện 2017-2021. giai đoạn 2020 – 2024: Đề tài đã được nghiệm thu, đã nghiên cứu chọn tạo được 2 dòng gà Ri, 2 dòng gà Mía hiện tại các dòng gà này đều phát triển tốt
Đề tài cấp bộ: “Nghiên cứu lai tạo một số dòng gà lông màu đặc sản năng suất cao từ nguồn gen bản địa” Đề tài đã triển khai được 2 năm, đang nghiên cứu chọn tạo 04 dòng gà đặc sản từ nguồn gen bản địa, hiện tại các dòng gà đang theo dõi ở thế hệ 1
Đề tài cấp bộ: “Nghiên cứu chọn tạo một số dòng gà hướng trứng phù hợp với các vùng sinh thái” giai đoạn 2021 – 2025. Đề tài đã triển khai được 1 năm đang nghiên cứu chọn tạo 02 dòng gà hướng trứng, hiện tại các dòng gà đang theo dõi ở thế hệ XP
Dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ: 3 tổ hợp lai gà bố mẹ từ 3 dòng gà lông màu VCN-TP-TN1; VCN-TP-TN2; VCN-TP-TN3. Dự án đã được nghiệm thu, đã chọn lọc ổn định được 3 dòng gà TN, hiện tại 3 dòng gà phát triển tốt
Dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước:Hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi gà chuyên trứng GT tại một số tỉnh phía Bắc” giai đoạn 2020 – 2023. Dụ án đã triển khai được 3 năm, các nội dung triển khai tại Trạm và ngoài mô hình đều theo đúng tiến độ và dự kiến đến tháng 12/2022 sẽ hoàn thành
Đề tài phối hợp:
- Đề tài phối hợp với Phòng thí nghiệm trọng điểm VCN: Nghiên cứu chọn tạo dòng gà kháng nhiệt, đề tài đã kết thúc.
- Đề tài phối hợp với BMDT-VCN: Nghiên cứu chọn tạo hai dòng gà Đ. Tảo, đề tài đã triển khai được 4 năm hiện tại đàn gà đang nghiên cứu chọn lọc ở thế hệ 4
Đề tài cơ sở: 
- Nghiên cứu chọn lọc nhân thuàn 2 dòng gà Dominat
- Nghiên cứu chọn lọc ổn định 4 dòng gà G
 - Nghiên cứu chọn lọc 2 dòng gà Chọi
                    - Đánh giá khă năng sản xuất củ tổ hợp lai gà thịt
Tất cả các đề tài, dự án triển khai tại Trạm và ngoài mô hình, Chi bộ luôn chỉ đạo sát sao để đảm bảo đúng tiến độ, nội dung và đạt kết quả tốt
Công tác thực hiện nhiệm vụ nuôi giữ giống gốc
Chi bộ chỉ đạo Trạm thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về công tác vệ sinh thú y phòng bệnh, tăng cường chọn lọc, chăm sóc nuôi dưỡng đàn gia cầm giống gốc đảm bảo sản xuất ra con giống bố mẹ có chất lượng tốt cung ứng cho sản xuất.
Số lượng gà LV được giao nuôi giữ  hàng năm:
Năm 2020: triển khai nuôi giữ đàn giống gốc gồm gà Mía: 600 con, gà Đông Tảo: 600 con.
Năm 2021: triển khai nuôi giữ đàn giống gốc LV 3500 con.
Công tác tổ chức sản xuất và chuyển giao TBKT
Chi bộ đã chỉ đạo Trạm việc thực hiện kế hoạch sản xuất hàng năm trên cơ sở tận dụng điều kiện cơ sở vật chất chuồng trại và dự báo nhu cầu thị trường, xây dựng quy mô đàn sinh sản để sản xuất lượng giống phù hợp cung ứng cho sản xuất.
Năm 2020, quy mô đàn gà sinh sản bình quân 26.335 mái, sản xuất ra 2.115.845 gà giống các loại;
Năm 2021, điều chỉnh cơ cấu giống theo nhu cầu thị trường quy mô đàn gà sinh sản giảm còn bình quân 20.861 mái, sản xuất ra 1.364.507 con gà giống các loại;
Năm 2022, do điều chỉnh cơ cấu giống giảm cuối năm 2021 nên quy mô đàn gà sinh sản 06 tháng đầu năm 2022 còn 16.447 mái, sản xuất ra 771.159 gà giống các loại;
Căn cứ vào điều kiện thực tế tại từng thời điểm, điều chỉnh cơ cấu giống cho phù hợp với nhu cầu phát triển thị trường. Công tác chỉ đạo quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh thú y an toàn sinh học luôn được coi trọng và đặt lên hàng đầu. Hàng năm rà soát xem xét lại chế độ nuôi dưỡng, lịch sử dụng vaccin, vệ sinh cách ly, phun khử trùng, diệt muỗi, côn trùng đảm bảo sức khỏe đàn gia cầm. Các chỉ tiêu kỹ thuật như tỷ lệ nuôi sống, năng suất trứng, tỷ lệ phôi và kết quả ấp nở, cơ bản đạt
 Công tác củng cố  cơ sở vật chất
Để phục vụ tốt công tác nghiên cứu sản xuất trong điều kiện khó khăn, theo chỉ đảo của Trung tâm Trạm đã triển khai sửa chữa, bổ xung các trang thiết bị phục vụ cho công tác NCKH và sản xuất. Đặc biệt cải tạo làm lại hệ thống chuồng lồng cũ để nuôi cá thể, thay một số hệ thống bạt và sửa chữa hệ thống làm mát của các chuồng nuôi sinh sản. 
Công tác quản lý tài sản
Chi bộ chỉ đạo quyết liệt về việc quản lý diện tích đất đai tại cơ sở với diện tích 35,6 ha.
Chỉ đạo sát sao công tác quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị và sản phẩm được thực hiên nghiêm túc. Công tác an ninh trật tự, công tác phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng , phục vụ nghiên cứu và các hoạt động xã hội đều được triển khai cho kết quả tốt.
KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
Công tác lãnh đạo chỉ đạo
 Chi bộ chỉ đạo toàn diện Trạm NCCN gà Phổ Yên trong việc triển khai mọi hoạt động của Trạm. Hàng tháng Chi bộ có Nghị quyết chỉ đạo triển khai mọi hoạt động theo kế hoạch đã được cấp trên phê duyệt. Các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đều là những cán bộ chủ chốt và là tổ trưởng các tổ, đây là điều kiện thuận lợi để các đồng chí lãnh hội chủ trương, định hướng của Đảng bộ, để thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.
Chi bộ xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế hoạt động, chương trình công tác của Chi bộ, tích cực đấu tranh chống tư tưởng bè phái.
Chi bộ duy trì nếp sinh hoạt  đúng kỳ, trong sinh hoạt nêu cao sức chiến đấu của Đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt của Chi bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đóng đảng phí lên cấp trên đúng thời gian, qui đinh.
Công tác chính trị tư tưởng
 Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ BP Trung tâm NC gia cầm Thụy Phương, Chi bộ Trạm NCGC Phổ Yên luôn coi trọng công tác chính trị tư tưởng, thường xuyên kịp thời quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Đảng bộ các cấp đến toàn thể đảng viên, cán bộ công nhân viên trong Trạm. Đồng thời vận dụng vào thực tiễn công tác của đơn vị đảm bảo thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao. Phối hợp giữa tuyên truyền giáo dục và vận động cho toàn thể cán bộ công nhân viên có nhận thức đúng và tin tưởng vào công cuộc đổi mới của đất nước và kịp thời nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của cán bộ công nhân viên để có giải pháp giải quyết mọi vấn đề đạt hiệu quả cao.
Thông qua các buổi sinh hoạt của Chi bộ các chính sách về đất đai, Luật phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, các chính sách của Nhà nước về chuyển đổi cơ chế hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp khoa học, chính sách tinh giản biên chế ...,được phổ biến đến toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Tập thể chi bộ và Ban lãnh đạo Trạm NCCN gà Phổ Yên luôn đoàn kết thống nhất, dân chủ công khai, mỗi ý kiến góp ý xây dựng đều thẳng thắn, các ý kiến đề nghị, đề xuất đều được giải quyết kịp thời, không có biểu hiện trù úm, bè phái cục bộ.
Chi bộ luôn bám sát chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên trong các hoạt động. Thường xuyên đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tôn trọng khách quan và thống nhất ý chí để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Có thể khẳng định trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng viên và cán bộ công nhân viên toàn Trạm.
Công tác tổ chức cán bộ,  xây dựng chi bộ và phát triển đảng
Công tác tổ chức cán bộ  
Thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy, Ban giám đốc Trung tâm, Chi bộ đã chỉ đạo Trạm làm tốt công tác tổ chức việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ theo đúng quy trình, từng bước củng cố hoàn thiện bộ máy tổ chức, quản lý của Trạm. Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình Cấp ủy, Ban giám đốc bổ nhiệm 01 Trạm trưởng và 01Trạm phó cho Trạm CN gà Phổ Yên
Phối hợp với phòng Tổ chức hành chính tiến hành quy hoạch cán bộ lãnh đạo cho Trạm nghiên cứu CN gà Phổ Yên giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026 – 2030.
Công tác xây dựng tổ chức đảng
Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng cán bộ trong chi bộ, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, công tác phát triển đảng viên được quan tâm.
Lãnh đạo tốt công tác bồi dưỡng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Chi bộ xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy nơi cư trú và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
Chi bộ luôn luôn quan tâm đến việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ và  tăng cường năng lực hoạt động của Chi bộ thông qua việc phân công cho từng đảng viên theo dõi phụ trách  lĩnh vực và các tổ chức chính trị xã hội. Lực lượng đảng viên chi bộ đều được phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực nên đã phát huy tích cực trong các lĩnh vực công tác.
Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt chi bộ hàng tháng, hàng quý và sinh hoạt đột xuất do yêu cầu công việc phát sinh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh phê bình và tự phê bình được quán triệt thường xuyên liên tục.
Hàng năm chi bộ đều có kế hoạch tạo nguồn, giao cho Trạm và đoàn thanh niên giới thiệu quần chúng ưu tú và đoàn viên ưu tú để chi bộ có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ và xem xét để cử đi học cảm tình đảng. Việc kết nạp đảng viên, đảm bảo đúng phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn và nguyên tắc, thủ tục.
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 Chi bộ đã làm tốt công tác phát triển đảng viên, giới thiệu 03 đồng chí đi học cảm tình đảng, kết nạp và chuyển đảng chính thức cho 02 đồng chí đảng viên.
Công tác lãnh đạo các đoàn thể
Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong lãnh đạo và chỉ đạo, tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị và các hoạt động xã hội dưới sự lãnh đạo của chi bộ. Công đoàn, Đoàn thanh niên, đã hoạt động tích cực. Chi bộ thông qua các hoạt động đoàn thể chính trị đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong đơn vị tham gia xây dựng và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng phát huy quyền làm chủ của mình, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, xây dựng cơ quan văn hóa.
Các tổ chức đoàn thể chính trị như Công đoàn, Đoàn thanh niên, thường xuyên động viên đoàn viên tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Công đoàn đã thường xuyên tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên công đoàn; khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên tham gia chơi thể thao, sau giờ nghỉ...
Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã chỉ đạo Chi đoàn thanh niên Trạm NCCN gà Phổ Yên tổ chức thành công đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024
Công tác kiểm tra giám sát và thi đua khen thưởng
Chi bộ đã phân công từng đồng chí trong chi bộ phụ trách giám sát đảng viên chấp hành điều lệ đảng các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Những vấn đề nảy sinh trong công việc, hoặc trong tư tưởng của CBCNV chưa rõ, chi bộ giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên là cán bộ giải thích rõ cho quần chúng hiểu nhằm tránh các hiện tượng lợi dụng dân chủ để bôi nhọ cán bộ, đảng viên hạ thấp uy tín của người đứng đầu. chính vì vậy hàng năm chi bộ tổ chức lấy ý kiến của ba lực lượng tham gia đánh giá đảng viên (tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng nơi sinh hoạt và cư trú). Kết quả là trong chi bộ không có đảng viên nào vi phạm Điều lệ đảng, những điều đảng viên không được làm, vi phạm pháp luật của Nhà nước.
Thực hiện chỉ thị 35/CT-TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua trong giai đoạn mới, trong nhiệm kỳ 2020 -2022 Chi bộ đã tiến hành bình xét thi đua có chất lượng hơn. Hàng năm thông qua công tác kiểm điểm, bình xét nghiêm túc, mỗi đảng viên đều có ý kiến đóng góp xây dựng để phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại. Trên cơ sở  các tiêu chí xếp loại.
Năm 2020 có 88,89% đảng viên hoàn thành hoàn thành tốt nhiệm vụ. 11,11% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; Năm 2021 có 100% đảng viên hoàn thành hoàn thành tốt nhiệm vụ.
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU TRONG NHIỆM KỲ MỚI
Phương hướng:
Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên. Xây dựng Chi bộ Trạm NCCN gà Phổ Yên vững mạnh, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.
Thống nhất ý chí giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức quần chúng nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ đ­ược giao. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ trong tất cả các hoạt động của Trạm. Phát huy hơn nữa tính dân chủ trong mọi hoạt động, Tăng cường công tác rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cánh mạng, lối sống trong sạch đối với các cán bộ đảng viên và công nhân viên toàn Trạm
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ đảng viên chấp hành đường lối, chủ tr­ương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nư­ớc. Xây dựng Chi bộ Trạm NCCN gà Phổ Yên luôn vững mạnh, duy trì sinh hoạt đảng, đóng đảng phí đầy đủ theo đúng Điều lệ Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao TBKT vào sản xuất. Chỉ đạo tốt công tác nuôi giữ giống gốc. Tổ chức triển khai có hiệu quả các đề tài, dự án cấp nhà nước, cấp ngành và cấp địa phương đã được phê duyệt. Tiếp tục tìm kiếm và đề xuất hướng nghiên cứu mới trong giai đoạn tiếp theo.
Quan tâm hơn nữa công tác đoàn thể, công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ để các hoạt động của đoàn thể ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.
 Mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu
 Mục tiêu nhiệm vụ chính trị
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao TBKT vào sản xuất. Chỉ đạo tốt công tác nuôi giữ giống gốc, thích nghi.Tổ chức triển khai có hiệu quả các đề tài, dự án cấp nhà nước, cấp ngành và cấp địa phương đã được phê duyệt. Tiếp tục tìm kiếm và đề xuất hướng nghiên cứu mới trong giai đoạn tiếp theo.
Đảm bảo công tác an toàn sinh học và phòng chống dịch  bệnh
Chú trọng công tác liên kết triển khai đề tài với các tổ chức quốc tế.
Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất chuồng trại.
Tăng cường chỉ đạo công tác đào tạo, nghiên cứu chuyên môn sâu và nâng cao trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
 Một số chỉ tiêu xây dựng Đảng
- Phấn đấu 100% đảng viên được học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng các cấp.
- Hàng năm chi bộ hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ liên tục đạt danh hiệu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Phấn đấu hàng năm 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Phấn đấu trong nhiệm kỳ bồi dưỡng 03 quần chúng ưu tú tạo nguồn cho phát triển đảng.
- Kết nạp 1-2 đảng viên mới được trong nhiệm kỳ, Chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị đúng thời hạn.
- Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo quy định.
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHỦ YẾU
Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
 Chi bộ tiếp tục phối hợp với lãnh đạo Trạm và các phòng chức năng chỉ đạo các cán bộ đảng viên, công nhân viên của đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết đại hội Đảng đề ra nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong đơn vị về quan điểm, nội dung, nhiệm vụ giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến, quyết tâm cao để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức sản xuất có hiệu quả và chuyển giao TBKT vào sản xuất và tập trung quảng bá giới thiệu sản phẩm để phát triển nhanh trong sản xuất.
Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức
Nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy đảng bằng việc rà soát bổ sung hoàn thiện các quy chế hoạt động, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền và các đoàn thể. Sau đại hội tiến hành xây dựng Chương trình công tác toàn nhiệm kỳ và kế hoạch công tác hàng năm của Chi bộ.
Đổi mới việc ra nghị quyết, đảm bảo sát thực, hiệu quả, phát huy được vai trò của trí tuệ tập thể cấp ủy, ban lãnh đạo và các cán bộ trong đơn vị. Cải tiến phương pháp và lề lối làm việc, phát huy rộng rãi tính dân chủ trong đảng, đồng thời đề cao vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.
Cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Trạm và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ.  
Tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Chi bộ, động viên cán bộ, đảng viên phát huy hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Không ngừng nâng cáo chất lượng, hiểu quả công tác chính trị tư tưởng, phòng, chống sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động.
Công tác tổ chức, cán bộ xây dựng tổ chức đảng, đảng viên
Thực hiện hiệu quả về chính sách tinh giản biên chế. Sắp xếp lại tổ chức, bộ máy quản lý, các bộ phân nghiên cứu, sản xuất nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả làm việc.
Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ, làm tốt hơn công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn, kiến thức thực tiễn. Gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với việc đổi mới tinh giản bộ máy trong hệ thống tổ chức đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.
Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tăng cường kỷ cương trong sinh hoạt đảng; gắn xây dựng tổ chức đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.
Công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng.
Đổi mới công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng, cấp ủy chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm; xử lý nghiêm những sai phạm của đảng viên, giải quyết kịp thời những đơn thư khiếu lại (nếu có). Quan tâm kiểm tra, giám sát, lãnh đạo, trước hết là các cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát tài chính để chủ động phòng ngừa ngăn chặn tham nhũng, nãng phí tiêu cực.
 Công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng
Tiếp tục chỉ đạo Cấp ủy và Lãnh đạo công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quan tâm đến công tác vận động cán bộ công nhân viên thực hiện các chủ chương, chính sách pháp luật Nhà nước, nghị quyết của Đảng các cấp. Xây dựng và phát động phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, có chương trình hoạt động thiết thực, phù hợp với nội dung chuyên môn của đơn vị để thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên toàn Trạm.
Thường xuyên quan tâm chăm lo đến xây dựng tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên vững mạnh, nắng nghe diễn biến tư tưởng, tâm tư tình cảm của cán bộ, đảng viên công nhân viên, đoàn viên thanh niên, qua đó có những giải pháp hỗ trợ, động viên phù hợp, kịp thời. Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
 

  Ý kiến bạn đọc

ĐỊA CHỈ CÁC TRẠM TRỰC THUỘC TRUNG TÂM

 • 1. Trạm nghiên cứu chăn nuôi gia cầm Thụy Phương
  Địa chỉ: Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  Điện thoại: 0969.297.488; Fax: 0243.8385804

 • 2. Trạm nghiên cứu chăn nuôi thủy cầm Cẩm Bình
  Địa chỉ: Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương
  Điện thoại: 0967.210.499; Fax: 0220.3786.475

 • 3. Trạm nghiên cứu chăn nuôi gà Phổ Yên
  Địa chỉ: Đắc Sơn, Phổ Yên, Thái Nguyên
  Điện thoại: 0967.841.488

 • 4. Trạm nghiên cứu chăn nuôi Đà Điểu Ba Vì
  Địa chỉ: Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội
  Điện thoại: 0968.813.499

 •  

NCGC Thụy Phương
Địa chỉ:Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:0243.8389773
Fax:0243.8385804
Gmail:giacamthuyphuong@gmail.com
Website:http://www.giacamthuyphuong.vn
© Copyright Thuy Phuong Poultry Research Center

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây