Trung tâm nghiên cứu Gia Cầm Thụy Phương

http://giacamthuyphuong.vn


Đà điểu

Chất lượng thịt thơm ngon. Hàm lượng cholesterol trong thịt thấp: 57mg/100g, so với thịt bò: 84mg/100g
Đà điểu
ĐÀ ĐIỂU BỐ MẸ  
1
2
ĐÀ ĐIỂU BV12 (♂BV1 x ♀BV2)
Thời  điểm thành thục sinh dục: 22-24 tháng tuổi
Khối lượng cơ thể 24 tháng
                                   Trống: 125-140 kg
                                   Mái:     90-110 kg
 Năng suất trứng/mái/năm:      40-45 quả
Tỷ lệ trứng có phôi:               70-78 %
Tỷ lệ nở/trứng có phôi:   75-83%
Tiêu tốn thức ăn(cả trống)/trứng: 19-21 kg
Khối lượng trứng đà điểu khoảng: 1,2-1,5 kg
Thời gian khai thác: 13-15 năm
ĐÀ ĐIỂU BV14 (♂BV1 x ♀BV4)
Thời  điểm thành thục sinh dục: 21-23 tháng tuổi
Khối lượng cơ thể 23 tháng
                                   Trống: 120-130 kg
                                   Mái:     85-105 kg
 Năng suất trứng/mái/năm:      45-50 quả
Tỷ lệ trứng có phôi:               75-78 %
Tỷ lệ nở/trứng có phôi:   78-83%
Tiêu tốn thức ăn(cả trống)/trứng: 18-20 kg
Khối lượng trứng đà điểu khoảng: 1,2-1,5 kg
Thời gian khai thác: 13-15 năm
3 2
4 2
ĐÀ ĐIỂU THƯƠNG PHẨM BV12
 
Tuổi giết thịt: 11-12 tháng
Tỷ lệ nuôi sống: 90-95 %
Khối lượng cơ thể: 95-110 kg
Tiêu tốn thức ăn/P.kg: 4,0-4,3kg
Tỷ lệ thịt tinh/khối lượng sống: 30-32%
ĐÀ ĐIỂU THƯƠNG PHẨM BV14
 
Tuổi giết thịt: 11-12 tháng
Tỷ lệ nuôi sống: 92-95 %
Khối lượng cơ thể: 90-110 kg
Tiêu tốn thức ăn/P.kg: 4,2-4,5kg
Tỷ lệ thịt tinh/khối lượng sống: 31-32%
MỘT SỐ SẢN PHẨM TỪ ĐÀ ĐIỂU
5 2
6 2
Chất lượng thịt thơm ngon
Hàm lượng cholesterol trong thịt thấp: 57mg/100g, so với thịt bò: 84mg/100g
Hàm lượng protein: 21,9g/100g, cao hơn thị bò
Tỷ lệ mỡ trong thịt thấp: 2%,  trong khi đó thị bò là:16,3%
 
7
8
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second