Chim bồ câu
Thursday - 31/03/2016 10:52
Tỷ lệ nuôi sống: 95%
Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên: 174 ngày
Số lứa đẻ/năm/đôi: 8,5-9,0 lứa
Tỷ lệ ấp nở/tổng trứng ấp: 78%
Số chim non/đôi/năm: 12,5-13 con
CHIM BỒ CÂU PHÁP
1 1
2 1
DÒNG VN1
Tỷ lệ nuôi sống: 95%
Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên: 174 ngày
Số lứa đẻ/năm/đôi: 8,5-9,0 lứa
Tỷ lệ ấp nở/tổng trứng ấp: 78%
Số chim non/đôi/năm: 12,5-13 con
Khối lượng chim non lúc 28 ngày: 530-560g
Số kg thịt hơi/đôi/năm: 7,5kg
Tiêu tốn thức ăn/đôi/năm: 42,0 kg
Tiêu tốn thức ăn/kg thịt hơi: 5,6 kg
3 1
4 1
DÒNG VN2
Khối lượng chim non lúc 28 ngày: 680-690g
Số kg thịt hơi/đôi/năm: 6,8kg
Tiêu tốn thức ăn/đôi/năm: 44 kg
Tiêu tốn thức ăn/kg thịt hơi: 6,6 kg
Số chim non/đôi/năm: 10-11 con
Khối lượng chim non lúc 28 ngày: 680-690g
Số kg thịt hơi/đôi/năm: 6,8kg
Tiêu tốn thức ăn/đôi/năm: 45 kg
Tiêu tốn thức ăn/kg thịt hơi: 6,6 kg
5 1
6 1
DÒNG VN3
Tỷ lệ nuôi sống: 95%
Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên: 173 ngày
Số lứa đẻ/năm/đôi: 9-9,5 lứa
Tỷ lệ ấp nở/tổng trứng ấp: 79%
Số chim non/đôi/năm: 14-15 con
Khối lượng chim non lúc 28 ngày: 630-650g
Số kg thịt hơi/đôi/năm: 8,0kg
Tiêu tốn thức ăn/đôi/năm: 46 kg
Tiêu tốn thức ăn/kg thịt hơi: 5,8 kg
7 1
8 1
MÔ HÌNH CHUỒNG NUÔI
Chuồng nuôi cá thể (Dùng nuôi chim sinh sản từ 6 tháng tuổi trở đi)
Kích thước: Chiều cao: 50 cm
                   Chiều rộng: 50 cm
                   Chiều sâu: 60 cm
Ổ đẻ: mỗi chuồng cá thể cần 2 ổ:
                   Đường kính: 25-30 cm
                   Chiều cao: 7-8 cm
Chuồng nuôi quần thể (Dùng nuôi chim hậu bị  từ 2-6 tháng tuổi)
Kích thước 1 gian: Chiều dài: 6 m
                              Chiều rộng: 3,5 m
                              Chiều sâu: 5,5 m
Đối với nuôi chim thương phẩm từ 21-30 ngày tuổi: mật độ nuôi khoảng 45-50 con/m2

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Newer articles

Older articles

Station address

 • 1. Trạm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương

  Địa chỉ: Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  Điện thoại: 043.7570814, 043.8389773
  Fax: 043.8385804

  Email: pkhttncgctp@gmail.com
 • 2. Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình

  Địa chỉ: xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
  Điện thoại: 0320.3786.545; Fax: 0320.3786.475
   
 • 3. Trạm nghiên cứu chăn nuôi gà Phổ Yên

  Địa chỉ: xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên
  Điện thoại: 0280.3764 086
   
 • 4. Trạm nghiên cứu chăn nuôi đà điểu

  Địa chỉ: xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 0433969300; 0433881150
 • 5. Trạm nghiên cứu phát triển chăn nuôi Bình Thuận

  Địa chỉ: xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thạnh, tỉnh Bình Thuận

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIA CẦM THỤY PHƯƠNG


Địa chỉ: P. Thụy Phương- Q. Bắc Từ Liêm- TP. Hà Nội
Điện thoại: 043.7570814, 043.8389773
Fax: 043.8385804
Email: pkhttncgctp@gmail.com.
Website: http://www.giacamthuyphuong.vn
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second