Các dòng vịt chuyên thịt
Thursday - 31/03/2016 10:48
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
1. Vịt bố mẹ (VCN/TP-SH1x VCN/TP-SH2)
vịt
vit tp
Chỉ tiêu kỹ thuật và năng suất:
Giai đoạn con, dò hậu bị 1- 24 tuần tuổi:
       +Tỷ lệ nuôi sống: 96,0 - 97,5%
       + Khối lượng cơ thể ở 24 tuần tuổi:
               Con trống: 4,3 - 4,4 kg
               Con mái: 3,5 - 3,6 kg
Thức ăn tiêu thụ trong giai đoạn:
               Con trống: 26,5 kg
               Con mái: 24 kg
 
Giai đoạn sinh sản 25-74 tuần tuổi”
       +Tỷ lệ nuôi sống: 96,0 - 97,5%
- Tuổi đẻ 5%: 170 - 175 ngày
- NST/mái/: 241 - 243 quả
- Tỷ lệ phôi: 92,5 - 94,0%
- Tỷ lệ nở/tổng trứng ấp: 75,0 - 78,0%
- Số vịt loại I/mái: 163 - 164 con
2. Vịt thương phẩm VCN/TP-SH12  
vịt HD
vịt Hd1
Tuổi giết thịt:  56 ngày tuổi
+ Tỷ lệ nuôi sống: 97,5 - 98,0%
+  Khối lượng cơ thể: 3,7 - 3,8 kg
+ Tiêu tốn thức ăn/kg khối lượng 2,5 - 2,6 kg.
- Tỷ lệ thân thịt: 70 - 72%
3. Vịt bố mẹ (VCN/TP-SD1xVCN/TP-SD2)  
5

 
6
Chỉ tiêu kỹ thuật và năng suất:
Giai đoạn con, dò hậu bị 1- 24 tuần tuổi:
       +Tỷ lệ nuôi sống: 96,0 - 97%
       + Khối lượng cơ thể ở 24 tuần tuổi:
               Con trống: 4,2 - 4,3 kg
               Con mái: 3,2 - 3,3kg
Thức ăn tiêu thụ trong giai đoạn:
               Con trống: 22,5 kg
               Con mái: 26 kg
 
Giai đoạn sinh sản 25-74 tuần tuổi”
       +Tỷ lệ nuôi sống: 90 - 92%
- Tuổi đẻ 5%: 167 - 172 ngày
- NST/mái/: 252 - 255 quả
- Tỷ lệ phôi: 93 - 95%
- Tỷ lệ nở/tổng trứng ấp: 76,0 - 78,0%
- Số vịt loại I/mái: 177- 179 con
4. Vịt thương phẩm VCN/TP- SD12
7
8
- Tuổi giết thịt: 56 ngày tuổi
+ Tỷ lệ nuôi sống: 97,5 - 98,5%.
+ Khối lượng cơ thể: 3,5 - 3,7 kg
+ Tiêu tốn thức ăn/kg khối lượng 2,7 - 2,8kg
- Tỷ lệ thân thịt: 70 - 72%

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Newer articles

Station address

 • 1. Trạm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương

  Địa chỉ: Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  Điện thoại: 043.7570814, 043.8389773
  Fax: 043.8385804

  Email: pkhttncgctp@gmail.com
 • 2. Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình

  Địa chỉ: xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
  Điện thoại: 0320.3786.545; Fax: 0320.3786.475
   
 • 3. Trạm nghiên cứu chăn nuôi gà Phổ Yên

  Địa chỉ: xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên
  Điện thoại: 0280.3764 086
   
 • 4. Trạm nghiên cứu chăn nuôi đà điểu

  Địa chỉ: xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 0433969300; 0433881150
 • 5. Trạm nghiên cứu phát triển chăn nuôi Bình Thuận

  Địa chỉ: xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thạnh, tỉnh Bình Thuận

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIA CẦM THỤY PHƯƠNG


Địa chỉ: P. Thụy Phương- Q. Bắc Từ Liêm- TP. Hà Nội
Điện thoại: 043.7570814, 043.8389773
Fax: 043.8385804
Email: pkhttncgctp@gmail.com.
Website: http://www.giacamthuyphuong.vn
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second