Gà lai
Thursday - 31/03/2016 10:59
VIỆN CHĂN NUÔI
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIA CẦM THỤY PHƯƠNG
 
                      Địa chỉ: Thụy Phương – Bắc Từ Liêm- Hà Nội
                      Tel: (043) 8385.803 – (043) 7570.814               Fax: (043) 8385.804
                      Email: pkhttncgctp@gmail.com                        Web: http://www.porec.vn
 
 

gà lai
MÍA LAI (MHP)
 
Khối lượng cơ thể lúc 15 tuần tuổi: 1,7-1,8kg
           Tỷ lệ nuôi sống: 95-96%
           Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng: 2,9-3,1 kg
           Chất lượng thịt thơm ngon
MÍA LAI (MP)
 
   Khối lượng cơ thể lúc 14 tuần tuổi: 1,85 -1,95 kg
          Tỷ lệ nuôi sống: 95-96%
   Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng: 2,9-3,0 kg
   Chất lượng thịt thơm ngon
Rilai
RI LAI (RHV)
 
Khối lượng cơ thể lúc 15 tuần tuổi: 1,6 -1,7kg
         Tỷ lệ nuôi sống: 94-95%
Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng: 3,0-3,1 kg
Chất lượng thịt thơm ngon
RI LAI (RP)
 
Khối lượng cơ thể lúc 15 tuần tuổi: 2,0-2,1kg
            Tỷ lệ nuôi sống: 95-96%
Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng: 2,9-3,1kg
Chất lượng thịt thơm ngon
 

Chọi lai

 
CHỌI LAI (CV)   
 
Khối lượng cơ thể lúc 15 tuần tuổi: 1,7-1,8kg
Tỷ lệ nuôi sống: 93-95%
Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng: 3,0-3,2 kg
Chất lượng thịt thơm ngon
ĐÔNG TẢO LAI (ĐV)
Khối lượng cơ thể lúc 15 tuần tuổi: 1,9 -2,1kg
            Tỷ lệ nuôi sống: 94-95%
Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng: 3,2-3,3kg
            Chất lượng thịt thơm ngon
ĐÔNG TẢO LAI (ĐP)
Khối lượng cơ thể lúc 15 tuần tuổi: 2,1-2,2kg
          Tỷ lệ nuôi sống: 94-95%
Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng: 3,1-3,2kg
Chất lượng thịt thơm ngon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
CHỌI LAI (CP)
 
Khối lượng cơ thể lúc 15 tuần tuổi: 1,75 -1,85 kg
         Tỷ lệ nuôi sống: 93-95%
Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng: 3,1-3,2 kg
Chất lượng thịt thơm ngon
 
 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Older articles

Station address

 • 1. Trạm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương

  Địa chỉ: Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  Điện thoại: 043.7570814, 043.8389773
  Fax: 043.8385804

  Email: pkhttncgctp@gmail.com
 • 2. Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình

  Địa chỉ: xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
  Điện thoại: 0320.3786.545; Fax: 0320.3786.475
   
 • 3. Trạm nghiên cứu chăn nuôi gà Phổ Yên

  Địa chỉ: xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên
  Điện thoại: 0280.3764 086
   
 • 4. Trạm nghiên cứu chăn nuôi đà điểu

  Địa chỉ: xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 0433969300; 0433881150
 • 5. Trạm nghiên cứu phát triển chăn nuôi Bình Thuận

  Địa chỉ: xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thạnh, tỉnh Bình Thuận

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIA CẦM THỤY PHƯƠNG


Địa chỉ: P. Thụy Phương- Q. Bắc Từ Liêm- TP. Hà Nội
Điện thoại: 043.7570814, 043.8389773
Fax: 043.8385804
Email: pkhttncgctp@gmail.com.
Website: http://www.giacamthuyphuong.vn
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second