Ngan Thịt
Thursday - 31/03/2016 10:58
Ngan Thịt
NGAN BỐ MẸ
Untitled 1
3 5
NGAN V152 (♂VS1 X ♀VS52)
 
Chỉ tiêu kỹ thuật từ 1ngày-24 tuần tuổi
Tỷ lệ nuôi sống: 98%
Lượng thức ăn tiêu thụ:
Ngan trống: 26kg
Ngan mái: 15kg
Chỉ tiêu năng suất từ 28 tuần đến hết 2 chu kỳ đẻ
Tỷ lệ nuôi sống:                       92-93%
Tuổi đẻ 5%:                             199-202 ngày
Năng suất trứng/mái/2 chu kì: 201-203 quả
Tỷ lệ chọn trứng ấp:                 92-93%
Tỷ lệ phôi:                                94-95%
Tỷ lệ nở loại 1/tổng ấp:            81-82%
 Số con/mái:                              150-154 con
NGAN V172 (♂VS1 X ♀VS72)
 
Chỉ tiêu kỹ thuật từ 1ngày-24 tuần tuổi
Tỷ lệ nuôi sống: 98%
Lượng thức ăn tiêu thụ:
Ngan trống: 26kg
Ngan mái: 15kg
Chỉ tiêu năng suất từ 28 tuần đến hết 2 chu kỳ đẻ
Tỷ lệ nuôi sống:                       92-93%
Tuổi đẻ 5%:                             195-198 ngày
Năng suất trứng/mái/2 chu kì: 202-204 quả
Tỷ lệ chọn trứng ấp:                 92-93%
Tỷ lệ phôi:                                95-96%
Tỷ lệ nở loại 1/tổng ấp:            82-83%
 Số con/mái:                              152-156 co
n

NGAN THƯƠNG PHẨM
h1
h2
NGAN THƯƠNG PHẨM VS152
Tuổi giết thịt: 77 ngày tuổi
Tỷ lệ nuôi sống: 96-98%
Khối lượng cơ thể trung bình: 3,6-3,7kg
Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng: 2,9 kg

 
Năng suất chất lượng thịt
Tỷ lệ thân thịt: 70 - 71 %.
Tỷ lệ thịt ngực: 20 - 21%.
Tỷ lệ thịt đùi: 17 - 18%

 
h3
h4
NGAN THƯƠNG PHẨM VS172
Tuổi giết thịt: 77 ngày tuổi
Tỷ lệ nuôi sống: 96-98%
Khối lượng cơ thể trung bình: 3,5-3,6kg
Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng: 2,9 kg
Năng suất chất lượng thịt
Tỷ lệ thân thịt: 70 - 71 %.
Tỷ lệ thịt ngực: 20 - 21%.
Tỷ lệ thịt đùi: 17 - 18%

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Station address

 • 1. Trạm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương

  Địa chỉ: Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  Điện thoại: 043.7570814, 043.8389773
  Fax: 043.8385804

  Email: pkhttncgctp@gmail.com
 • 2. Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình

  Địa chỉ: xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
  Điện thoại: 0320.3786.545; Fax: 0320.3786.475
   
 • 3. Trạm nghiên cứu chăn nuôi gà Phổ Yên

  Địa chỉ: xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên
  Điện thoại: 0280.3764 086
   
 • 4. Trạm nghiên cứu chăn nuôi đà điểu

  Địa chỉ: xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 0433969300; 0433881150
 • 5. Trạm nghiên cứu phát triển chăn nuôi Bình Thuận

  Địa chỉ: xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thạnh, tỉnh Bình Thuận

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIA CẦM THỤY PHƯƠNG


Địa chỉ: P. Thụy Phương- Q. Bắc Từ Liêm- TP. Hà Nội
Điện thoại: 043.7570814, 043.8389773
Fax: 043.8385804
Email: pkhttncgctp@gmail.com.
Website: http://www.giacamthuyphuong.vn
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second