Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình

Nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường của Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình

Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình

1.      

Quy hoạch thiết kế hệ thống xử lý chất thải chuồng trại trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình

Thơi gian thưc hiên06 - 2008

Đơn vị thực hiện: TTNC gia cầm Thuỵ Phương

Chủ nhiệm đề tài:   TS. Phùng Đức Tiến

Tổng kinh phí (Triệu đồng): 700

Nội dung, mục tiêu đề tài:

Kết quả đạt được:

Đã triển khai một số hạng mục nâng cấp cơ sở hạ tầng: San lấp, tôn cao mặt bằng, làm hệ thống thu gom nước thải, cống thoát nước thải, hầm biogar, làm sân chơi, hệ thống máng tắm chuyển phương thức chăn nuôi vịt ông bà trên cạn đảm bảo an toàn sinh học. Trồng được 2500 cây xanh, cách ly giữa các phân khu chăn nuôi và giữa khu chăn nuôi với bên ngoài. Cây xanh phát triển tốt có tác dụng cải thiện môi trường sinh thái

Kết quả bước đầu cho thấy sau khi thực hiện các nội dung công việc cải tạoK, chất lượng không khí chuồng nuôi được cải thiện. Tổng số vi sinh vật, nồng độ khí độc trong không khí chuồng nuôi giảm thấp. Nước thải từ chuồng gà, chuồng vịt, chuồng ngan và nhà ấp có các chỉ tiêu E.coli, coliform, salmonella đều giảm hơn trước.

Nơi áp dụng: Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình

2.      

Điều tra phương thức chăn nuôi gia cầm và vệ sinh các cơ sở giết mổ chế biến gia cầm tập trung

Thơi gian thưc hiên07

Đơn vị thực hiện: TTNC gia cầm Thuỵ Phương

Chủ nhiệm đề tài:   TS. Phùng Đức Tiến

Tổng kinh phí (Triệu đồng):

Nội dung, mục tiêu đề tài:

Kết quả đạt được:

3.      

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi

Thơi gian thưc hiên07 - 2008

Đơn vị thực hiện: TTNC gia cầm Thuỵ Phương

Chủ nhiệm đề tài:   TS. Phùng Đức Tiến

Tổng kinh phí (Triệu đồng): 700

Nội dung, mục tiêu đề tài:

Kết quả đạt được:

Đã điều tra và có số liệu báo cáo tổng kết thực trạng ô nhiễm trong chăn nuôi lợn, gia cầm và bò trên 6 tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Cần Thơ. Đưa ra được các kiến nghị về chính sách và một số giải Pháp kỹ thuật nhằm làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Thị Trấn Yên Mỹ- huyện Yên Mỹ- Tỉnh Hưng Yên

  Reader Comments

Station address

 • 1. Trạm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương

  Địa chỉ: Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  Điện thoại: 043.7570814, 043.8389773
  Fax: 043.8385804

  Email: pkhttncgctp@gmail.com
 • 2. Trạm nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình

  Địa chỉ: xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
  Điện thoại: 0320.3786.545; Fax: 0320.3786.475
   
 • 3. Trạm nghiên cứu chăn nuôi gà Phổ Yên

  Địa chỉ: xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên
  Điện thoại: 0280.3764 086
   
 • 4. Trạm nghiên cứu chăn nuôi đà điểu

  Địa chỉ: xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 0433969300; 0433881150
 • 5. Trạm nghiên cứu phát triển chăn nuôi Bình Thuận

  Địa chỉ: xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thạnh, tỉnh Bình Thuận

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIA CẦM THỤY PHƯƠNG


Địa chỉ: P. Thụy Phương- Q. Bắc Từ Liêm- TP. Hà Nội
Điện thoại: 043.7570814, 043.8389773
Fax: 043.8385804
Email: pkhttncgctp@gmail.com.
Website: http://www.giacamthuyphuong.vn
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second